Ban quản lý các dự án đầu tư: Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Thứ ba, 19/01/2021

     Ngày 18/01/2021, Đảng uỷ Ban quản lý các dự án đầu tư tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Minh Khiêm - Phó bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Tổng công ty, các đồng chí đại biểu Phòng Chính trị; Phòng Tổ chức Lao động, Phòng Đầu tư phát triển hạ tầng & Kinh doanh nhà.

     Hội nghị đã tập trung đánh giá toàn diện các mặt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy năm 2020, trong đó trọng tâm là các mặt công tác lãnh đạo: thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, công tác xây dựng Đảng và công tác lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn toàn diện, qua đó tìm ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm để xây dựng phương hướng lãnh đạo năm 2021, với mục tiêu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty giao, đảm bảo việc làm, chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ đảng viên và người lao động, xây dựng Tổ chức Đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD.

 

         Đ/c Đại tá Nguyễn Minh Khiêm - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị      

     Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Minh Khiêm - Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Tổng công ty đã động viên, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Đảng ủy Ban quản lý các dự án đầu tư; mặc dù Chi nhánh Hưng Yên sáp nhập về đơn vị, nhưng trong thời gian ngắn, Đảng uỷ, Ban Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư đã nhanh chóng ổn định tổ chức, tình hình, triển khai hiệu quả thủ tục pháp lý của các dự án, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ theo nghị quyết đề ra, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt,  Năm 2021 dự kiến nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, chính sách, tiền tệ có nhiều biến động, thị trường bất động sản diễn biến phức tạp, nền kinh tế bị ảnh hưởng của Covid 19, do vậy Đảng uỷ Ban quản lý các dự án đầu tư cần có những chủ trương, biện pháp quyết liệt, đặc biệt là ổn định tổ chức, đoàn kết nội bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2021./.

                                   1//CN Phùng Thị Hồng- Trưởng ban Chính trị- TCLĐ

Khách hàng đối tác