Hội phụ nữ cơ sở Xí nghiệp 319.9/Tổng công ty 319: Tổ chức Đại hội Phụ nữ cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ tư, 07/07/2021

     Ngày 05 và 06/7/2021 Hội Phụ nữ Xí nghiệp 319.9 tổ chức Đại hội Phụ nữ cơ sở nhiệm kỳ 2021 - 2026, Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của Hội Phụ nữ cơ sở nhiệm kỳ 2016 - 2021 và đề ra mục tiêu, phương hướng hoạt động, nhiệm vụ của Hội nhiệm kỳ 2021 - 2026; qua đó động viên, biểu dương cán bộ, hội viên phụ nữ, tăng cường tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát triển tổ chức Hội vững mạnh xuất sắc, góp phần nâng cao vị thế của Hội, thúc đẩy sự bình đẳng và tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam nói chung, Phụ nữ đơn vị nói riêng.

     Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Dậu - Phó Chủ nhiệm Chính trị Tổng công ty; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Xí nghiệp; các đồng chí chỉ huy các phòng, ban cơ quan chức năng Xí nghiệp; đại biểu Công đoàn cơ sở, Đoàn cơ sở và đông đủ cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ cơ sở Xí nghiệp.

     Nhiệm kỳ qua, Hội Phụ nữ Xí nghiệp luôn chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng uỷ, chỉ huy và cơ quan chức năng phổ biến, quán triệt công khai các chế độ, chính sách liên quan đến phụ nữ; quan tâm, chăm lo, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ. Tham mưu cho Đảng uỷ, chỉ huy Xí nghiệp tạo điều kiện về việc làm phù hợp với trình độ, năng lực và sức khoẻ để cán bộ, hội viên có điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Trên mọi lĩnh vực công tác cán bộ, hội viên luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước; phát huy phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của phụ  nữ Việt Nam, phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Nhiều cán bộ, hội viên đã khắc phục khó khăn từ gia đình và xã hội, phấn đấu vươn lên mọi lúc, mọi nơi, giỏi việc nước, đảm việc nhà, tích cực học tập sáng tạo, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và được khen thưởng ở nhiều hình thức khác nhau. Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ hội được nâng cao thêm một bước. Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước, xây dựng gia đình văn hoá, giúp nhau xoá đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng, tham gia các hoạt động chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội… góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”... Vị trí của tổ chức Hội trong hệ thống chính trị ngày càng được nâng cao, là địa chỉ, chỗ dựa tin cậy của đông đảo phụ nữ.

 Các đồng chí đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, hội viên

Hội Phụ nữ Xí nghiệp 319.9 

     Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Thượng tá Nguyễn Thư, Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc  Xí nghiệp yêu cầu. Trong thời gian tới, Hội Phụ nữ cơ sở tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, tích cực tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Xí nghiệp lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tới toàn thể hội viên; tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an toàn; tuyên truyền vận động, hỗ trợ hội viên phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Xí nghiệp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

    Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Xí nghiệp nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 03 đồng chí thay mặt đại hội điều hành mọi hoạt động của Hội phụ nữ nhiệm kỳ 2021 - 2026, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà đại hội đề ra. Đại hội đã bầu 6 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Tổng Công ty lần thứ VII./.

Tin bài và ảnh: Nguyễn Thị Hạnh - Nhân viên Ban  Chính trị - Hành chính

 

Khách hàng đối tác