Đảng ủy Công ty TNHH MTV xử lý bom, mìn, vật nổ 319/Tổng công ty 319 Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022

Thứ năm, 13/01/2022

     Thực hiện Kế hoạch CTĐ, CTCT, được sự nhất trí của Thường vụ, Đảng ủy Tổng công ty, ngày 13/01/2021 Đảng ủy Công ty TNHH MTV Xử lý bom, mìn, vật nổ 319 tổ chức hội nghị Đảng ủy ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Nhằm quán triệt những nội dung chính trong Nghị quyết của Đảng ủy Tổng công ty về lãnh đạo nhiệm vụ năm 2022. Đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các mặt công tác của Đảng uỷ Công ty năm 2021; đề ra phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022 sát tình hình thực tế đơn vị. Dự chỉ đạo Hội nghị Đồng chí Đại tá Trần Đăng Tú, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty và các đồng chí đại biểu, đại diện cho các Phòng, Ban cơ quan chức năng Tổng công ty.

     Năm 2021 mặc dù Công ty còn gặp nhiều những khó khăn và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ còn có một số hạn chế nhất định, song Đảng ủy Công ty đã tập trung lãnh đạo bám sát Nghị quyết của cấp trên, vận dụng có hiệu quả vào tình hình thực tế của đơn vị, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD, thực hiện PTTĐQT đạt cờ thi đua Tổng công ty, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên ổn định, yên tâm công tác, gắn bó xây dựng đơn vị, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức đảng HTXSNV, xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh và phát triển.

     Lãnh đạo, chỉ đạo thi công 307 dự án RPBMVN, diện tích 7.954ha, ký hồ hơ đề xuất chỉ định thầu 51 dự án RPBMVN với giá trị 271,244 tỷ đồng. Ký hợp đồng 271 dự án rà phá BMVN với giá trị 353,427 tỷ đồng. Đồng thời trong năm Công ty thi công 06 công trình, dự án xây lắp, giao thông . Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021; Giá trị sản xuất: 381,882 tỷ đồng/289,052 tỷ đồng = 132,1% KH năm. Doanh thu: 352,373 tỷ đồng/273,369 tỷ đồng = 128,9 % KH năm. Thu hồi vốn: 364,711 tỷ đồng/246,032 tỷ đồng = 148,2 % KH năm. Lợi nhuận trước thuế: 27,557 tỷ đồng/23,528 tỷ đồng = 117,1% KH năm. Thu nhập bình quân: 11.185.000đ/người/tháng =100,46% KH năm. Hoàn thành 100% các chỉ tiêu giao nộp thuế, làm nghĩa vụ với cấp trên, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

 Đại tá Trần Đăng Tú - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty phát biểu tại Hội nghị

     Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Đại tá Trần Đăng Tú - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty đã biểu dương những kết quả đạt được của Công ty trong năm qua. Những kết quả trên góp phần củng cố niềm tin, xây dựng ý chí quyết tâm, tạo động lực mới bảo đảm cho cán bộ, đảng viên, CNV trong Công ty nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD, xây dựng đơn vị, góp phần vào sự thành công và phát triển chung của Tổng công ty. Năm 2022 với nhiều khó khăn, thách thức mong rằng tập thể Đảng ủy Công ty luôn là một tập thể đoàn kết, vững mạnh, phát huy trí tuệ tập thể, thống nhất ý chí, hành động, nghiêm túc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt công tác của đơn vị. Từng đồng chí Ủy viên phải thực sự gương mẫu, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói đi đôi với làm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong chỉ đạo, trong hành động, có ý thức trách nhiệm cao đóng góp vào các quyết định chung của Đảng ủy. Thường xuyên làm tốt công tác nắm, quản lý và định hướng tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Nghiên cứu, rút kinh nghiệm từ thực tiễn, xây dựng cơ chế phù hợp để huy động được và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài đơn vị, nâng cao năng lực về vốn và khả năng cạnh tranh trên các lĩnh vực có thế mạnh. Đánh giá, phân loại, phân nhóm công trình, dự án để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ SXKD, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đã đề ra.

Tin bài và ảnh: Đại úy Nguyễn Thị Thu Hà - NVPCT Công ty.

Khách hàng đối tác