Đảng ủy Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng 319: Tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022

Thứ năm, 13/01/2022

     Sáng ngày 13/01/2022, Đảng ủy Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng 319 tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Dự, chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Quyết - Đảng ủy viên Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc và đại biểu đại diện các phòng: Chính trị; Kế hoạch - Kỹ thuật; Kiểm toán nội bộ; Vật tư - Xe máy Tổng công ty 319; cùng dự còn có các đồng chí trong Đảng ủy, HĐQT, Ban Giám đốc; Ban Kiểm soát; Trưởng các phòng chức năng; đại diện chỉ huy các ban điều hành; Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty.

 

Đại tá Nguyễn Văn Quyết - ĐUV Đảng ủy, Phó TGĐ Tổng công ty

phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

     Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Quyết - Đảng ủy viên Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đã ghi nhận những nỗ lực cố gắng, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng bộ, đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong năm vừa qua và định hướng những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong năm 2022.

     Bước sang năm 2022, Đảng ủy lãnh đạo đơn vị trong điều kiện tình hình kinh tế, xã hội của đất nước được dự báo có sự ổn định, phát triển; dịch bệnh được kiểm soát; hàng loạt gói hỗ trợ để thúc đẩy phục hồi nền kinh tế sẽ được Chính phủ triển khai; uy tín, thương hiệu của Tổng công ty 319 và đơn vị ngày càng được khẳng định; năng lực quản lý, quản trị và điều hành hoạt động SXKD của đơn vị ngày càng hoàn thiện… Bên cạnh thuận là lợi cơ bản, đơn vị còn có những khó khăn, như: Các công trình đơn vị đang triển khai thi công đều chịu sức ép về vấn đề tài chính, nguồn vốn; về chất lượng và tiến độ bàn giao; lạm phát sẽ khiến giá cả nguyên, vật liệu, nhân công vẫn tiếp tục tăng; công tác thị trường tính cạnh tranh cao...; đây là những yếu tố căn bản tiếp tục tác động trực tiếp đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Công ty. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cùng với sự đồng thuận, quyết tâm cao của cán bộ, công nhân viên và người lao động, Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng 319 sẽ vượt khó, vươn lên, từng bước nâng cao vị thế và uy tín của đơn vị trên thị trường hạ tầng, giao thông, góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, Công ty VMTD./.

Bài & ảnh: 4/QNCN Lê Duy Trình - Trợ lý TC-HC Công ty

Khách hàng đối tác