Công ty TNHH MTV Xử lý bom, mìn, vật nổ 319 - Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng: Sơ kết quý I, triển khai kế hoạch quý II năm 2022

Thứ hai, 02/05/2022

     Ngày 29/4/2022 Công ty TNHH MTV XLBMVN 319 tổ chức Hội nghị sơ kết quý I, triển khai kế hoạch quý II năm 2022; Trong Quý I năm 2022, Công ty hoạt động trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại, diễn biến bất thường. Tuy nhiên với sự quyết tâm, đoàn kết, sáng tạo, Công ty đã vượt qua khó khăn, thách thức; bảo đảm đủ việc làm, sản xuất kinh doanh có hiệu quả; cơ quan, đơn vị an toàn về mọi mặt. Nhờ có chủ trương đúng đắn, phương pháp tổ chức thực hiện khoa học, các công trình tổ chức thi công cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng, song song với làm tốt công tác nội nghiệp, nghiệm thu thanh toán; đơn vị đạt được kết quả rất đáng ghi nhận trong SXKD;

     Giá trị sản suất đạt 32,96%, Doanh thu đạt 33,96%, Lợi nhuận trước thuế đạt 31,29%, nộp ngân sách nhà nước 4,392 tỷ đồng, điều tiết về Bộ Quốc phòng 5,716 tỷ đồng, đóng góp Tổng công ty 3,626 tỷ đồng, giá trị hợp đồng ký mới 161,728 tỷ đồng, làm tốt mọi công tác chuẩn bị và tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống Công ty (02/5/2002 - 02/5/2022) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì bảo đảm trang trọng, ý nghĩa.

 

Đ/c Thiếu tá Bùi Hồng Phòng - Giám đốc Công ty chủ trì Hội nghị

     Nhiệm vụ Quý II/2022 Công ty vẫn gặp không ít khó khăn. Công tác tìm kiếm việc làm sẽ tiếp tục cạnh tranh quyết liệt. Do đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty chủ trương tiếp tục đẩy mạnh công tác thị trường, tìm kiếm việc làm; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các gói thầu xây lắp đang triển khai thi công, đảm bảo tiến độ cam kết với Chủ đầu tư; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữ các cơ quan, đơn vị, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ chủ trì các đơn vị để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, làm tiền để để Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022 đã đặt ra.    

Bài và ảnh; Đại úy QNCN Nguyễn Thị Thu Hà - Nhân viên Phòng Chính trị Công ty

 

Khách hàng đối tác