Chi bộ 2/ Đảng bộ Ban Quản lý các Dự án đầu tư: Tổ chức Lễ kết nạp đảng viên

Thứ hai, 20/05/2024

     Ngày 21/5/2024, Chi bộ 2/ Đảng bộ Ban Quản lý các Dự án đầu tư tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 02 đồng chí quần chúng ưu tú vào đảng. Tham dự buổi lễ có toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ; tại buổi lễ, đồng chí Bùi Việt Thắng - Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ đã công bố và trao quyết định kết nạp đảng viên cho các đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại buổi Lễ kết nạp đảng, đồng chí Bí thư chi bộ đề nghị các đồng chí đảng viên mới luôn rèn luyện tu dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, xứng đáng là một người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

      Các đồng chí được kết nạp vào Đảng đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ người đảng viên, tiếp tục phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực để trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng Sản Việt Nam, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

 

Đồng chí Thượng tá Bùi Việt Thắng- Đảng ủy viên, Phó Giám đốc

trao Quyết định và chúc mừng các đồng chí Đảng viên mới

     Tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Chi bộ đã phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ đảng viên dự bị trong thời gian thử thách, đặc biệt phải thực hiện tốt nghĩa vụ của người đảng viên gắn liền với hoàn thành nhiệm vụ được giao, các  đồng chí đảng viên mới là những cán bộ ưu tú, giữ vị trí và có trách nhiệm cao trong công tác kế hoạch kỹ thuật, do vậy đề nghị các đồng chí đảng viên mới tiếp tục phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong và hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần xây dựng chi bộ TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD./.     

Thiếu tá QNCN Phùng Thị Hồng - Trưởng ban Chính trị- TCLĐ

                                                                    

Khách hàng đối tác