Tổng công ty 319 BQP: Kiểm tra, nắm tình hình triển khai thi công một số công trình xây dựng và đơn vị khu vực phía Nam năm 2016

Thứ hai, 05/12/2016

   Từ ngày 23/11 đến ngày 03/12/2016, Phòng Quản lý chất lượng công trình Tổng công ty tiến hành kiểm tra, nắm tình hình triển khai thi công xây dựng 06 công trình  và 01 đơn vị (về công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008) tại khu vực phía Nam.

Gói thầu số 10-Dự án ĐTXD Viện Chấn thương Chỉnh hình/Bệnh viện Quân y 175

   Kết quả kiểm tra cho thấy các đơn vị đã tập trung mọi nguồn lực (tuyển dụng thu hút cán bộ có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ, huy động đầy đủ nhân lực, vật tư, vật liệu, đầu tư mua sắm xe - máy trang thiết bị thi công,…) để tổ chức triển khai thi công xây dựng công trình. Chính vì vậy đa số các công trình được kiểm tra đều đảm bảo tiến độ, chất lượng thi công, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ. Song song với công tác tổ chức thi công ngoài hiện trường, công tác nội nghiệp đã được lãnh đạo chỉ huy các đơn vị chú trọng và quán triệt triển khai thực hiện. Đặc biệt chất lượng hồ sơ đã được nâng cao, tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành, đảm bảo công tác thanh toán khối lượng hoàn thành, thu hồi vốn kịp thời đem lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

Công trình Đầu tư xây dựng Nhà ở công vụ Lữ đoàn 96/Binh chủng Pháo binh

Công trình chống sạt lở bờ kè sông Sài Gòn khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi (Giai đoạn 1)

   Qua công tác kiểm tra, hướng dẫn thường xuyên của Phòng quản lý chất lượng công trình, công tác tổ chức quản lý triển khai thi công, tình hình chất lượng thi công xây dựng công trình do Tổng công ty thi công ngày một nâng cao và đảm bảo các cam kết khác với chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, góp phần xây dựng uy tín, thương hiệu của Tổng công ty trong lĩnh vực thi công xây dựng công trình./.

Bài và ảnh: Bùi Tấn Thắng - Phòng QLCLCT

    

 

Khách hàng đối tác