Đảng ủy Công ty TNHH MTV 319.1/Tổng công ty 319 tổ chức Hội nghị phiên cuối năm 2014

Thứ tư, 14/01/2015

     Ngày 13/01/2015, Đảng ủy Công ty TNHH một thành viên 319.1 tổ chức Hội nghị phiên cuối năm 2014, nhằm kiểm điểm, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng bộ năm 2014, triển khai phương hướng thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng bộ năm 2015. Đồng thời kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể Đảng ủy, cá nhân Bí thư, Phó Bí thư và ủy viên Đảng ủy, gắn với phân loại cán bộ chỉ huy, quản lý; Thông qua kế hoạch xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng TSVM, xây dựng đội ngũ đảng viên và kế hoạch phát triển đảng viên năm 2015.

     Năm 2014 Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch SXKD và XD đơn vị, tiến hành có trọng tâm các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD. Năm 2014 kinh tế trong nước đã có dấu hiệu phục hồi và có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên cũng còn không ít khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Song, Đảng ủy Công ty đã có những chủ trương, biện pháp lãnh đạo đúng đắn, kịp thời để đơn vị vượt qua khó khăn thử thách hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra.

     Tại hội nghị, các đồng chí trong Đảng ủy Công ty đã phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn, tập trung kiểm điểm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện những nội dung trọng tâm đối với công tác xây dựng Đảng bộ TSVM, xây dựng đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng. Các ý kiến cũng đã chỉ ra những khuyết điểm hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị. Đồng thời đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chú trọng đột phá vào những khâu yếu, mặt yếu cần tập trung khắc phục.

     Năm 2015 Đảng ủy Công ty tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD, xây dựng đơn vị, góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015./.

                                                                                                    Bài: Đại úy Nguyễn Văn Dũng - TB CT      

Tin khác

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác