Đảng ủy Xí nghiệp 296 ra Nghị quyết Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024

Thứ năm, 18/01/2024

     Sáng ngày 18/01/2024, tại trụ sở Khu B Tổng Công ty, Đảng ủy Xí nghiệp 296 đã tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024, dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đại tá Trần Đăng Tú - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Công ty, các cơ quan chức năng Tổng Công ty và các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy các Ban cơ quan, bí thư các chi bộ trực thuộc đảng bộ Xí nghiệp.

     Hội nghị Đảng ủy Xí nghiệp đã quán triệt nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của Đảng ủy Tổng Công ty; thông qua dự thảo báo cáo tổng kết, báo cáo tài chính năm 2023 của đơn vị; ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và thông qua các kế hoạch về công tác xây dựng Đảng bộ.

     Năm 2023 trên cơ sở đánh giá đúng tình hình thực tế, lường trước những khó khăn, Đảng uỷ Xí nghiệp đã có nhiều chủ trương, giải pháp đúng đắn, phù hợp để lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra.

 

Đại tá Trần Đăng Tú - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Công ty phát biết chỉ đạo tại Hội nghị

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Đại tá Trần Đăng Tú - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Công ty đã ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích đạt được của Đảng ủy Xí nghiệp trong lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ.

     Thay mặt Đảng ủy Xí nghiệp, đồng chí Thượng tá QNCN Vũ Đình Hiển - Bí thư Đảng ủy đã tiếp thu và xin hứa với đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Công ty sẽ tiếp tục xây dựng tập thể Đảng ủy Xí nghiệp luôn đoàn kết, thống nhất; lãnh đạo triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD, hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024; xây dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD./.

Bài & ảnh: Vũ Đức Chính - NV Ban Chính trị - TCLĐ

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác