Công ty TNHH MTV xử lý bom, mìn, vật nổ 319: Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ năm 2023 và Hội nghị người lao động năm 2024

Thứ tư, 31/01/2024

     Trong không khí vui mừng, phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua lập thành tích kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2/1930 - 3/2/2024 và đón tết Nguyên đán cổ truyền dân tộc Giáp Thìn. Được sự nhất trí của Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch, Ban Giám đốc Tổng Công ty. Ngày 31/01/2024 Công ty TNHH MTV xử lý bom, mìn, vật nổ 319 tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ năm 2023 và Hội nghị người lao động năm 2024, nhằm đánh giá việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ của cán bộ, đoàn viên, nhân viên và người lao động. Phát huy quyền dân chủ của cán bộ, đoàn viên, nhân viên và người lao động trong tham gia quản lý, xây dựng cơ quan, đơn vị; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; ký thỏa ước lao động tập thể theo đúng quy định của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam. Đánh giá thực chất kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác của đơn vị trong năm 2023; thảo luận bàn biện pháp xây dựng đề án sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị năm 2024 của Công ty phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2023 và phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2024.

    Đến dự, chỉ đạo Hội nghị đồng chí:Đại tá Nguyễn Minh Khiêm - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty và đại biểu Phòng KTNB; Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật; Phòng Tài chính - Kế toán; Văn phòng Tổng Công ty và 114 Cán bộ, CNV, người lao động trong toàn Công ty.

 

Đại tá Nguyễn Minh Khiêm - Phó BT Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đại tá Nguyễn Minh Khiêm - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty

 trao bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trao TĐQT năm 2023

     Năm 2023, Công ty TNHH MTV xử lý bom, mìn, vật nổ 319 triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện cơ bản ổn định, bộ máy tổ chức quản lý không ngừng được củng cố và hoàn thiện, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thị trường việc làm được giữ vững, các công trình, dự án thi công có giá trị lớn đang thi công đảm bảo đủ sản lượng, doanh thu cho những năm tiếp theo. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty đã xác định mục tiêu hợp lý, giải pháp thực hiện chặt chẽ để lãnh đạo nhiệm vụ chính trị trọng tâm SXKD bảo đảm đúng hướng, đúng pháp luật, các mặt công tác được triển khai thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD; được Tổng Công ty tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2023. Giá trị sản xuất: 531,788 tỷ đồng/401,984 tỷ đồng; đạt 132,3% KH năm. Doanh thu: 504,450 tỷ đồng/386,451 tỷ đồng; đạt 130,5% KH năm. Thu hồi vốn: 524,240 tỷ đồng/347,806 tỷ đồng; đạt 150,7% KH năm. Lợi nhuận trước thuế: 34,384 tỷ đồng/32,346 tỷ đồng; đạt 106,3% KH năm. Thu nhập bình quân: 11,630 trđ/11,547 trđ/người/tháng = 100,7% KH năm. Đóng góp về Tổng Công ty 319, Bộ Quốc phòng và nộp thuế, nộp ngân sách Nhà nước: 49,860 tỷ đồng/39,499 tỷ đồng; đạt 126,2% KH năm. Công ty là đơn vị có quân số đông của Tổng Công ty: 120 đ/c, đặc biệt là đội ngũ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng (Sĩ quan: 16 đ/c; QNCN: 36 đ/c, CNVQP: 09 đ/c); 58 đ/c. Đảng bộ có số lượng đảng viên cao (toàn đảng bộ 79 đảng viên). Giá trị sản lượng rà phá bom, mìn, vật nổ toàn Tổng Công ty; 462,489 tỷ/273 dự án ( Riêng Công ty: 374,993 tỷ), các đơn vị còn lại: 87, 496 tỷ.  Trong năm Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo thi công 209 dự án rà phá bom mìn, vật nổ với diện tích rà phá khoảng 12.033 ha, bảo đảm an toàn, đạt yêu cầu về tiến độ, chất lượng của Chủ đầu tư, đúng quy trình kỹ thuật của Bộ Quốc phòng. Cùng với giấy phép RPBMVN của Tổng Công ty: Công ty tiếp tục giữ vững là đơn vị có giá trị SXKD rà phá bom, mìn, vật nổ dẫn đầu toàn Quân. Lĩnh vực giao thông, xây lắp Công ty tổ chức thi công 05 dự án xây dựng, giao thông bảo đảm theo yêu cầu đề ra. Đặc biệt Công ty thi công Dự án Tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc bảo đảm tốt về chất lượng, tiến độ được chủ đầu tư đánh giá cao. Công ty đã tập trung chú trọng công tác đấu thầu, nâng cao năng lực hồ sơ dự thầu; cùng với đó thị trường việc làm truyền thống tiếp tục được giữ vững; thực hiện tốt công tác lập hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, thu hồi vốn, cấp vốn thi công xây dựng công trình. Đẩy mạnh việc đầu tư máy móc thiết bị, công cụ thi công, tăng năng lực sản xuất; công tác tài chính, kế toán thực hiện tuân thủ theo quy định của Nhà nước, Quân đội và Tổng Công ty; kê khai, nộp thuế và chấp hành các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước đầy đủ.

     Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Đại tá Nguyễn Minh Khiêm - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty, thay mặt Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty đánh giá rất cao kết quả SXKD của Công ty trong năm vừa qua; biểu dương lãnh đạo, chỉ huy Công ty đã làm tốt công tác quản lý, điều hành cùng các cơ quan chuyên môn của đơn vị đã tham mưu trúng trên các mặt công tác được giao; đồng thời bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách cho người lao động; chấp hành tốt quy định về tiền lương, thù lao, chế độ thưởng cho người lao động. Tình hình chính trị tư tưởng toàn đơn vị ổn định; cán bộ, CNV, người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm, đoàn kết, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

     Năm 2024, cùng với Tổng Công ty, Công ty TNHH MTV xử lý bom, mìn, vật nổ 319 gặp rất nhiều khó khăn. Với thành tích xuất sắc Công ty TNHH MTV xử lý bom, mìn, vật nổ 319 đã đạt được trong năm 2023, đồng chí Tổng Giám đốc Tổng Công ty tin tưởng rằng toàn thể cán bộ, CNV và người lao động Công ty sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD và xây dựng đơn vị, cùng toàn Tổng Công ty thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ năm 2024, góp phần xây dựng Công ty TNHH MTV xử lý bom, mìn, vật nổ 319 ngày càng phát triển, Tổng Công ty 319 ngày càng vững mạnh “Vươn tới tầm cao”.

                             Tin bài và ảnh: VCQP Nguyễn Thị Hạnh - NVPCT Công ty

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác