Xí nghiệp Xây lắp 10: Tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024

Thứ năm, 23/05/2024

     Sáng ngày 22/5/2024, Xí nghiệp Xây lắp 10, Chi nhánh Tổng Công ty 319 tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đại tá Đặng Văn Thịnh, Đảng uỷ viên Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cùng đại biểu đại diện các cơ quan chức năng Tổng Công ty. Tham dự Đại hội còn có đông đủ các đồng chí trong Đảng ủy, BGĐ, cán bộ, nhân viên trong đơn vị.

     Nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác Thi đua, khen thưởng trong tình hình mới, trong những năm qua Đảng ủy, Ban Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp 10 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, Tổng Công ty về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng và công tác thi đua, khen thưởng và thường xuyên quán triệt học tập tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua Ái quốc, kết hợp chặt chẽ giữa công tác thi đua với công tác khen thưởng, kịp thời động viên, tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập nhiều thành tích cao, góp phần khẳng định uy tín và thương hiệu của Tổng Công ty 319 trong tình hình mới.

      Những năm qua, Xí nghiệp Xây lắp 10 luôn là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đã được Bộ Quốc phòng tặng 02 Bằng khen; Tổng Công ty tặng 03 “Cờ thi đua” các năm 2019, 2020, 2021; Đơn vị có 03 tập thể được Tổng  Công ty tặng  danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; cá nhân đồng chí Giám đốc được Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen năm 2021, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2015 - 2020; có 09 cá nhân được Tổng Công ty tặng danh hiệu CSTĐ cơ sở và nhiều tập thể, cá nhân được khen trong các phong trào thi đua đột xuất, các đợt thi đua cao điểm khác.  

     Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Đại tá Đặng Văn Thịnh, Đảng uỷ viên Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã biểu dương những thành tích mà Xí nghiệp cũng như các gương điển hình tiên tiến đã đạt được giai đoạn vừa qua, đồng thời yêu cầu, thời gian tới, Đảng ủy, Ban Giám Xí nghiệp Xây lắp 10 cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác thi đua khen thưởng và đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng trong các cơ quan, Đội, công trường; hướng trọng tâm vào xây dựng động cơ thi đua, bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc. Kết hợp thi đua thường xuyên với tổ chức tốt các đợt thi đua đột kích, thi đua cao điểm, tập trung bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, giải quyết khâu yếu, mặt yếu, việc khó, việc mới, nhất là thực hiện 3 khâu đột phá; kết hợp chặt chẽ giữa nhân rộng điển hình tiên tiến trong Phong trào Thi đua Quyết thắng với thực hiện các phong trào và cuộc vận động khác. 

 

Đại tá Đăng Văn Thịnh - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty trao bằng khen cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong Đại hội Thi đua quyết thắng

     Các cá nhân có thành tích xuất sắc được lãnh đạo xí nghiệp trao tặng bằng khen

     Tại đại hội, Xí nghiệp đã tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024. 

 

Bài và ảnh: Ban CT-TCLĐ Xí nghiệp Xây lắp 10

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác