THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY 319 BỘ QUỐC PHÒNG SỞ HỮU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN, THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG 319

Thứ hai, 26/02/2018

TỔNG CÔNG TY 319 BỘ QUỐC PHÒNG

CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

 

THÔNG BÁO

   BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY 319 BỘ QUỐC PHÒNG

 SỞ HỮU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN, THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG 319

 

 

1.Tổ chức chào bán:                                   TỔNG CÔNG TY 319 BỘ QUỐC PHÒNG

-          Địa chỉ:                                Số 63 Lê Văn Lương, P. Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

-          Điện thoại:                           (84-24) 38319 319                              Fax: (84-24) 38731 458

-          Vốn điều lệ:                          920.000.000.000 đồng

2.Tổ chức có quyền mua cổ phần được bán:CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN, THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG 319

-                                                                                                    Địa chỉ:           Số 63 Lê Văn Lương, P. Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

-          Điện thoại:                                 (84-24) 3566 7489                        Fax: (84-24) 3566 7489

-          Sản phẩm, dịch vụ chính:    Thi công xây lắp công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, thủy lợi, thủy                                                  điện, đường dây, trạm điện, các công trình ngầm, nhà máy nước

-          Vốn điều lệ:                          11.000.000.000 đồng (tương đương 1.100.000 cổ phần)

-          Mệnh giá cổ phần                      10.000 đồng/cổ phần

  1. 3.   Số lượng quyền mua cổ phần bán đấu giá: 600.000 quyền mua cổ phần (chiếm: 54,55% số lượng quyền mua cổ phần đang lưu hành)

4.Giá khởi điểm:                              317 đồng/quyền mua cổ phần

5. Số tiền dự kiến thu được:             190.200.000 đồng (tính theo giá khởi điểm là 317 đồng/quyền mua)

6. Mục đích chào bán:                     Thu hồi vốn đầu tư của Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng

7. Tổ chức bán đấu giá:                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT        

8. Điều kiện tham dự đấu giá:         Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần Công ty cổ phần Tư vấn, Thiết kế, Xây dựng 319 do Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ban hành.

9.Thời gian, địa điểm đăng ký tham dự đấu giá, nhận và nộp phiếu tham dự đấu giá:

Địa điểm

Địa chỉ

Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc

Thời hạn nộp phiếu

tham dự đấu giá

CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC)

Số 72 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Từ 08h30 ngày     26/02/2018 đến  15h30 ngày 16/03/2018

+ Đối với nhà đầu tư tham dự gián tiếp: chậm nhất trước 15h30 ngày 12/03/2018 tại địa điểm nhận đăng ký tham gia đấu giá của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

+ Đối với nhà đầu tư tham dự trực tiếp: chậm nhất trước 09h50 phút ngày 13/03/2018 tại địa điểm tổ chức đấu giá của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

  1. 10.  Thời gian tổ chức đấu giá:        09h30 ngày 26/03/2018
  2. 11.  Địa điểm tổ chức đấu giá:         CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Số 72 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội                           

  1. 12.  Thời gian nộp tiền mua quyền mua cổ phần: Từ 08h30 ngày 26/03/2018 đến 15h30 ngày 29/03/2018 tại các địa điểm đã nhận đăng ký đấu giá.
  2. 13.  Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ 08h30 ngày 27/03/2018 đến 15h30 ngày 29/03/2018 tại các địa điểm đã nhận đăng ký đấu giá.

 

Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá quyền mua cổ phần tham khảo tại Tổng công ty 319 Bộ Quốc Phòng,

địa điểm đăng ký của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt và website: http://319.com.vn, www.bvsc.com.vn

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác