THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 319

Thứ tư, 18/04/2018

 

 

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CỦA TỔNG CÔNG TY 319 BỘ QUỐC PHÒNG

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 319

 1. Tên doanh nghiệp thực hiện bán đấu giá cổ phần

Tổng công ty 319 Bộ Quốc Phòng

 1. Tên doanh nghiệp được bán đấu giá cổ phần:

Công ty cổ phần Xây lắp 319

 1. Địa chỉ:

Số 33B Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

 1. Điện thoại:

0243 393 6329                        Fax: 0243 933 6089

 1. Ngành nghề kinh doanh chính:

Xây dựng nhà các loại ...

 1. Vốn điều lệ thực góp:

7.900.000.000 đồng (Bảy tỷ chín trăm triệu đồng)

 1. Số lượng cổ phần bán đấu giá:

299.900 cổ phần (Hai trăm chín chín nghìn chín trăm cổ phần)

 1. Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/cổ phần)

 1. Loại cổ phần:

Cổ phần phổ thông

 1. Giá khởi điểm:

10.010 đồng/cổ phần (Mười nghìn không trăm mười đồng/cổ phần)

 1. Tổ chức tư vấn:

Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS)

 1. Điều kiện tham dự đấu giá:

Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Xây lắp 319 do Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội ban hành.

 1. Địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Trụ sở chính: Số 41 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 1. Thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

từ 9h00 ngày 18/04/2018 đến hết 16h00 ngày 16/05/2018 tại các địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 1. Địa điểm, thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá:

Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu chậm nhất 16h00 ngày 18 tháng 05 năm 2018 tạiCông ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội, Số 41 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 1. Địa điểm và thời gian tổ chức đấu giá:

- Địa điểm:

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

 Số 41 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Thời gian: 09h00 ngày 21 tháng 05 năm 2018

 1. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần:

Từ 09h00 ngày 22/05/2018 đến 16h00 ngày 28/05/2018 tại địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 

Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá cổ phần tham khảo tại các địa điểm đăng ký và các website: www.shs.com.vn, www.319.com.vn

 

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác