THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY 319 BỘ QUỐC PHÒNG SỞ HỮU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN, THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG 319

Thứ hai, 02/07/2018

THÔNG BÁO

    CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY 319 BỘ QUỐC PHÒNG

SỞ HỮU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN, THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG 319 

 

1.Tổ chức chào bán:                                   TỔNG CÔNG TY 319 BỘ QUỐC PHÒNG

-          Địa chỉ:                                Số 63 Lê Văn Lương, P. Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

-          Điện thoại:                           (84-24) 38319 319                              Fax: (84-24) 38731 458

-          Vốn điều lệ:                          920.000.000.000 đồng

2.Tổ chức có cổ phần được bán:   CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN, THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG 319

-                                                                                                    Địa chỉ:           Số 63 Lê Văn Lương, P. Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

-          Điện thoại:                                 (84-24) 3566 7489                        Fax: (84-24) 3566 7489

-          Sản phẩm, dịch vụ chính:    Thi công xây lắp công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, thủy lợi, thủy                                                  điện, đường dây, trạm điện, các công trình ngầm, nhà máy nước

-          Vốn điều lệ:                          14.177.600.000 đồng (tương đương 1.417.760 cổ phần)

-          Mệnh giá cổ phần                      10.000 đồng/cổ phần

3. Số lượng cổ phần chào bán cạnh tranh: 188.050 cổ phần (chiếm: 13,26% số lượng cổ phần đang lưu hành)

4.Giá khởi điểm:                              11.000 đồng/cổ phần

5. Số tiền dự kiến thu được:             2.068.550.000 đồng (tính theo giá khởi điểm là 11.000 đồng/cổ phần)

6. Mục đích chào bán:                     Thu hồi vốn đầu tư của Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng

7. Tổ chức chào bán bán cạnh tranh:CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT     

8. Điều kiện tham dự chào bán cạnh tranh: Theo quy định tại Quy chế bán cạnh tranh cổ phần Công ty cổ phần Tư vấn, Thiết kế, Xây dựng 319 do Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ban hành.

9.Thời gian, địa điểm đăng ký tham dự, nhận và nộp phiếu tham dự chào bán cạnh tranh:

Địa điểm

Địa chỉ

Thời gian đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh và nộp tiền đặt cọc

Thời hạn nộp phiếu

tham dự chào bán cạnh tranh

CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC)

Số 72 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Từ 08h30 đến  15h30 các ngày làm việc từ ngày     04/07/2018 đến ngày 23/07/2018

Chậm nhất trước 17h00 ngày 23/07/2018

  1. 10.  Thời gian tổ chức chào bán cạnh tranh:           09h30 ngày 24/07/2018
  2. 11.  Địa điểm tổ chức chào bán cạnh tranh:            CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

            Số 72 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội                           

  1. 12.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 08h30 đến 15h30 các ngày làm việc từ ngày 25/07/2018 đến ngày 31/07/2018 tại địa điểm đã nhận đăng ký chào bán cạnh tranh.
  2. 13.  Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ 08h30 đến 15h30 các ngày làm việc từ ngày 25/07/2018 đến ngày 29/07/2018 tại địa điểm đã nhận đăng ký chào bán cạnh tranh.

 Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cuộc chào bán cạnh tranh cổ phần tham khảo tại Tổng công ty 319 Bộ Quốc Phòng,

địa điểm đăng ký của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt và website: http://319.com.vn, www.bvsc.com.vn

 

 

 

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác