THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY 319 BỘ QUỐC PHÒNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 319.12

Thứ ba, 03/07/2018

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN

CỦA TỔNG CÔNG TY 319 BỘ QUỐC PHÒNG TẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN 319.12

(Căn cứ Quyết định số 220/QĐ-HĐTV ngày 28/6/2018 của Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm của Tổng công ty 319 tại Công ty cổ phần 319.12)

 

 1. 1.      Tên tổ chức chào bán:                        Tổng công ty 319 Bộ Quốc Phòng

                                                                  Địa chỉ: Số 63 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

                                                                       Điện thoại:        (84-24) 38319 319                  Fax: (84-24) 38731 458

        Vốn điều lệ:                                       920.000.000.000 (Chín trăm hai mươi tỷ đồng)

 1. 2.      Tên tổ chức có quyền mua cổ phần được chào bán: Công ty cổ phần 319.12

Địa chỉ: Số 63 Lê Văn Lương, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3553 3071                       

Vốn điều lệ:                                          5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng) tương đương với 500.000 cổ phần đang lưu hành

Mệnh giá:                                             10.000 đồng/cổ phần

Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, thiết kế, thi công trang trí nội, ngoại thất; thi công hạ tầng cơ sở giao thông thủy lợi,…

 1. 3.      Vốn của TCT 319 tại CTCP 319.12:       3.000.000.000 đồng (chiếm tỷ lệ 60% vốn điều lệ của CTCP 319.12)
 2. 4.      Điều kiện tham gia đấu giá:               Tổ chức và cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần của Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng tại CTCP 319.12
 3. 5.      Tổ chức thực hiện bán đấu giá:          Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
 4. 6.      Quyền mua cổ phần được chào bán:

- Hình thức chào bán:                         Bán đấu giá công khai

-  Loại quyền mua được chào bán:       Quyền mua cổ phần phổ thông phát hành thêm

-  Số lượng quyền mua chào bán:         300.000 quyền mua

- Tỷ lệ thực hiện quyền mua:               2:1 (Cứ 02 quyền mua được mua 01 cổ phần phát hành thêm của CTCP 319.12 với giá 10.000 đồng/cổ phần)

-  Giá khởi điểm bán đấu giá:               600 đồng/một quyền mua

-  Bước giá:                                          100 đồng/một quyền mua

- Bước khối lượng:                               200 (hai trăm) quyền mua

-  Số lượng đăng ký mua:                     +  Tối thiểu 200 quyền mua và đăng ký theo bội số của 200 quyền mua

                                                            +  Tối đa 300.000 quyền mua

 1. 7.      Đăng ký tham gia đấu giá và Nộp tiền đặt cọc:

Thời gian đăng ký và đặt cọc:           Từ 08h30 ngày 03/07/2018 đến trước 16h00’ ngày 25/07/2018

- Địa điểm làm thủ tục đăng ký và đặt cọc:           Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

                                                            Địa chỉ: Số 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội  

- Nộp tiền đặt cọc:                              Tiền đặt cọc được nộp vào tài khoản theo quy định tại Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần của Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng tại CTCP 319.12

 1. 8.      Nộp phiếu tham dự đấu giá:

-    Nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự đấu giá trực tiếp hoặc dưới hình thức gửi thư bảo đảm qua đường bưu điện đến Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam theo quy định tại Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần của Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng tại CTCP 319.12

 1. 9.      Tổ chức đấu giá:

-  Thời gian: 09h00’ ngày 01/08/2018.

 -  Địa điểm: Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam-Số 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

 1. 10.  Thời gian nộp tiền mua quyền mua cổ phần: Từ ngày 02/08/2018 đến 08/08/2018theo quy định tại Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần của Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng tại CTCP 319.12
 2. 11.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 02/08/2018 đến 08/08/2018 theo quy định tại Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần của Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng tại CTCP 319.12

Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua quyền mua cổ phần có thể nhận Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần trên website: http://319.com.vn/; www.vietinbanksc.com.vn.                                    

Tài liệu kèm theo: 

https://drive.google.com/open?id=1-umgOIBJDBGYcxgZWeE2mwiiO36FzWOO

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác