Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng 319 tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thứ sáu, 28/04/2023

     Ngày 28/4/2023, Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Dự, chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Quyết - Đảng ủy viên Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty và đại diện các cơ quan chức năng Tổng công ty 319; cùng dự còn có các đồng chí trong Đảng ủy, HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát; chỉ huy các phòng chức năng, ban điều hành thi công và toàn thể cổ đông/đại diện cổ đông Công ty CP phát triển Hạ tầng 319.

     Đại hội đã thảo luận, đóng góp vào báo cáo kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023; báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;; lần lượt thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; thông qua các Tờ trình thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông quyết định.

 

Đại tá Nguyễn Văn Quyết - ĐUV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

     Tại Đại hội, Trung tá Hoàng Việt Võ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty đã thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty năm 2022; đồng thời làm rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan để Đại hội tiến hành thảo luận, bàn biện pháp khắc phục, tháo gỡ khó khăn trong năm 2023; đồng chí Chủ tịch HĐQT nhấn mạnh, cần phải tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa trong công tác thị trường, công tác quản lý, quản trị và điều hành SXKD và SXKD có hiệu quả; thực hiện tốt nghĩa vụ của mình với người lao động, Nhà nước và lợi ích hợp pháp của các cổ đông. Kết quả SXKD năm 2022: Giá trị sản lượng: 139.798 triệu đồng, đạt 66,2%; Doanh thu: 182.806 triệu đồng, đạt 78,9%; Lợi nhuận trước thuế đạt: 328 triệu đồng, đạt 9,5%; Tiền lương bình quân: 10.343.000 đồng/người/tháng.

     Phát biểu tại Đại hội, Đại tá Nguyễn Văn Quyết - Đảng ủy viên Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty, thay mặt lãnh đạo, chỉ huy Tổng công ty đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của Đảng ủy, HĐQT, Ban Giám đốc Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319 trong lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra những nhiệm vụ mà Công ty cần tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện trong thời gian tới, tiếp tục phát huy truyền thống, sức trẻ và lòng nhiệt huyết để tiếp tục phấn đấu, quyết tâm xây dựng đơn vị phát triển bền vững.

    Sau nửa ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319 đã đã thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Đại hội đã lựa chọn bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty, bảo đảm đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty./.

Bài và ảnh: Trung tá Lê Đình Công - Trợ lý TC - HC

 

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác