Công ty 319.5: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thứ năm, 25/04/2024

     Ngày 25/4/2024, Công ty cổ phần 319.5 đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đồng chí Thượng tá Khương Văn Thuỷ - Phó Tổng Giám đốc dự, chỉ đạo đại hội!

  

Đồng chí Thượng tá Khương Văn Thuỷ  - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty phát biểu tại đại hội   

     Tại đại hội, các quý cổ đông của Công ty đều khẳng định: Năm 2023, mặc dù thế giới, khu vực, trong nước có một số tín hiệu tích cực, nhưng về tổng thể kinh tế toàn cầu chưa ra khỏi giai đoạn khó khăn, có tính bất định cao, có tính phức tạp, nhanh chóng cùng nhiều yếu tố mới, bất ngờ, xuất hiện các rủi ro trong ngắn hạn và dài hạn. Sau đại dịch, trên con đường phục hồi hầu hết các nền kinh tế lại phải gặp thách thức lớn khác là sự bùng nổ của giá cả hàng hoá và năng lượng. Sự nới lỏng tiền tệ chưa từng có cộng hưởng tác động từ cuộc xung đột Nga - Ukraine đã kích hoạt lạm phát trên quy mô toàn cầu. Những điều đó đã tác động không nhỏ tới tình hình sản xuất của Tổng Công ty nói chung và Công ty nói riêng. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban giám đốc Tổng công ty, Công ty cổ phần 319.5 đã vượt qua thách thức, tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xác định với giá trị sản xuất đạt: 373,5/229,5 tỷ (162,7% kế hoạch năm); doanh thu đạt: 355,295/220,5 tỷ (đạt 161,1% kế hoạch năm); lợi nhuận sau thuế: 1,497/1,660 tỷ (đạt 90,2% kế hoạch năm) và nộp ngân sách: 2,25 tỷ đồng.

     Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát; Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch lợi nhuận năm 2024; Thông qua việc chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023, Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024, Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động và uỷ quyền của HĐQT sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty, bầu bổ xung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

     Thống nhất với những nhận định, đánh giá của các quý cổ đông Công ty, đồng chí Phó Tổng giám đốc Khương Văn Thuỷ đánh giá cao tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo của tập thể cán bộ, CNV, người lao động Công ty trong lao động sản xuất, xây dựng đơn vị VMTD gắn với xây dựng tổ chức đảng TSVM những năm qua và việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc. Tuy nhiên, đồng chí lưu ý đơn vị trong thời gian tới cần khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra tại đại hội, nhất là công tác phát triển thị trường, bảo đảm việc làm, quản lý, quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao tỷ suất lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2024 và không ngừng quan tâm chăm lo tới đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, CNV Công ty. Đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khoá XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Tổng công ty 319 phát triển ổn định, bền vững, vững bước vươn tới tầm cao./.

 Nguồn: Công ty CP 319.5

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác