Cẩm nang thương hiệu

Thứ sáu, 04/10/2013

Cẩm nang thương hiệu:

Biểu tượng quy chuẩn:

Mục lục:

Quy định bắt buộc:

Thành phần cấu trúc:

Khoảng cách tối thiểu và khoảng trống:

Hệ thống màu sắc của logo:

Ứng dụng trên các bối cảnh nền màu khác nhau:

Hệ thống font chữ:

Các đơn vị thành viên:

Bộ ấn phẩm hành chính văn phòng:

Danh thiếp - Đĩa CD - Túi đựng đĩa:

Kẹp tài liệu:

Huy hiệu - Thẻ đeo ngực - Thẻ ra vào nhân viên:

Phong bì lớn:

Giấy tiên đề thư:

Ấn phẩm doanh nghiệp:

Cuốn giới thiệu doanh nghiệp:

Sổ tay nhân viên:

Mẫu lịch năn mới:

Thiếp túi đựng lịch:

Hệ thống biển hiệu:

Biển trụ sở chính:

Biển văn phòng:

Chữ gắn trên tòa nhà:

Đồ họa ngoài trời:

Cờ doanh nghiệp:

Phông lễ khởi công:

Biển tấm lớn:

Phông sự kiện:

Phông sự kiện A:

Phông sự kiện B:

Phông sự kiện C:

Ứng dụng thương mại điện tử:

Mẫu thuyết trình Powerpoint:

Giao diện Website:

Quan hệ công chúng:

Bộ giấy mời - Phong bì thư mời:

Thông báo tuyển dụng:

Quảng cáo báo chí mẫu 1:

Khách hàng đối tác