Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319: Tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thứ sáu, 12/04/2019

     Sáng ngày 12/4/2019, Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319 tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Dự hội nghị có đông đủ thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

     Tại hội nghị, Hội đồng quản trị Công ty đã xem xét đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019; tiến hành làm công tác nhân sự cán bộ điều hành hoạt động SXKD của Công ty và công tác nhân sự chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức vào ngày 25/4/2019.

Thượng tá Phan Phú - Chủ tịch HĐQT Công ty chủ trì

cuộc họp triển khai Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

     Trong năm 2018, HĐQT Công ty luôn đoàn kết thống nhất, phát huy tinh thần trách nhiệm cao, lãnh đạo điều hành Công ty hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Ban Giám đốc Công ty đã có nhiều cố gắng trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty. Tuy nhiên, về chỉ tiêu kết quả SXKD còn chưa đạt theo kế hoạch, đơn vị còn gặp nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan đã được hội nghị thẳng thắn chỉ ra và bàn biện pháp khắc phục trong năm 2019.

     Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2019, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị đã có nhiều thuận lợi, nhiều dự án mới đã được triển khai cùng với đội ngũ nhân sự cán bộ chủ chốt của Công ty đã được Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Tổng công ty 319 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét quyết định, do vậy sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Hội đồng quản trị; Ban Giám đốc Công ty quyết tâm lãnh đạo, điều hành đơn vị vượt qua khó khăn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã xác định./.

Bài: 1// Nguyễn Văn Dũng - Chánh Văn phòng Công ty;

Ảnh: 3/QNCN Lê Duy Trình - Trợ lý Tổ chức - Hành chính.

Khách hàng đối tác