Công ty TNHH MTV Xử lý bom, mìn, vật nổ 319/Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rà phá, khắc phục bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010 - 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Thứ tư, 10/05/2017

     Trải qua cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới những năm 1979 - 1989 đầy khốc liệt, một số lượng lớn bom mìn, vật liệu nổ còn tồn sót chưa được rà phá trên địa bàn tỉnh Hà Giang lên đến trên 85.000 ha. Đã để lại nhiều hậu quả đối với cuộc sống của người dân, ảnh hưởng tiêu cực đến nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của nhân dân. Theo thống kê chưa đầy đủ, kể từ sau cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới đến nay, Hà Giang có khoảng 400 trường hợp là nạn nhân của bom mìn.

Đ/c  Thào Hồng Sơn - Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen cho tập thể Công ty

     Công ty TNHH MTV Xử lý bom, mìn, vật nổ 319/Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng đơn vị duy nhất được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công - dự toán rà phá bom mìn, vật nổ dự án Dò tìm và xử lý bom, mìn, vật nổ sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2012 - 2015 tại Quyết định số 4790/QĐ-BQP ngày 06/12/2012. Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện công tác khảo sát, lập phương án kỹ thuật và dự toán thi công và đã được Bộ Tư lệnh Công Binh thẩm định tại báo cáo số 32/BC-BTL ngày 30/01/2013 và Bộ Quốc phòng phê duyệt tại Quyết định số 2626/QĐ-BQP ngày 22/7/2013, trên cơ sở phương án đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt, Công ty đã tập trung lực lượng, phương tiện và thiết bị máy móc để triển khai thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Đ/c Nguyễn Văn Sơn  - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân

      Nhằm tái tạo quỹ đất, bảo đảm môi trường, điều kiện an toàn cho sản xuất, đời sống nhân dân, giảm thiểu tai nạn, thương tích do bom mìn; góp phần phục vụ đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng và phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Hà Giang, với độ sâu rà phá bom mìn, vật nổ đến 3m tính từ mặt đất tự nhiên hiện tại trở xuống, trên địa bàn các Huyện: Xín Mần, Hoàng Su Phì, Vị Xuyên, Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn với tổng diện tích là 10.000 ha, là những địa bàn toàn bãi mìn nên khối lượng vật nổ rất lớn, những bãi mìn đều ở trạng thái chờ nổ nên công tác xử lý và thu gom rất khó khăn và nhiểu nguy hiểm. Với đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành thi công nhiều kinh nghiệm, trang thiết bị thi công đồng bộ, hiện đại, Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, khối lượng bom mìn, vật nổ tìm được ở các đợt thi công gồm: Đợt 1: 228 quả bom, đạn; Đợt 2: 300 quả bom, đạn; Đợt 3: 71 quả bom, đạn: Đợt 4: 92 quả bom, đạn; Đợt 5: 2.669 quả bom, đạn; Đợt 6: 11.960 quả bom, đạn, đã giải phóng được 492,77 ha đất  ô nhiễm, đáp ứng kịp thời bàn giao mặt bằng sạch nhằm cải thiện môi trường sống bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong vùng, góp phần xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Giang.

     Với thành tích trên, ngày 8/5/2017, UBND tỉnh Hà Giang tặng Bằng khen cho tập thể Công ty và 03 cá nhân./. 

Tin bài: Báo tỉnh Hà Giang ngày 8/5/2017

Khách hàng đối tác