Chi nhánh Kho than Đồng Nai

Thứ năm, 20/09/2012

Vị trí dự án: Địa chỉ 82 khu phố Bình Dương, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

ĐT: 061-3835618- Fax: 0613835618 - Website:www.dongbacjsc.com

Quy mô dự án:

- Diện tích kho: 2 ha;

- Sức chứa: 600.000 tấn than/năm;

- Năng lực kinh doanh: 350.000 tấn than các loại/năm.

- Giá trị đã đầu tư: 123.000.000.000 đồng (đã bao gồm giá trị đất, nhà xưởng và MMTB).

Khách hàng đối tác