Mỏ đá tại xã Xuân Lộc, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai do Công ty CP Đầu tư Khoáng sản - Than Đông Bắc khai thác

Chủ nhật, 15/09/2013

Vị trí dự án: Địa chỉ ấp Phú Mỹ, xã Xuân Lập, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. 

  ĐT: 061-2634667- Fax: 061-2634668

 Quy mô dự án:

- Diện tích đất: 180 ha;

- Trữ lượng mỏ: 60 triệu m3 . Giá trị mỏ ước tính trên 6.000 tỷ đồng;

- Năng lực khai thác hiện nay: 1.000.000 m3 đá xây dựng/ năm;

  (Với 2 trạm nghiền 350 tấn/giờ và 250 tấn/giờ);

- Giá trị đã đầu tư: 230.000.000.000đồng (đã bao gồm giá trị đất, nhà xưởng và  MMTB)

Khách hàng đối tác