Mỏ đá Vôi Kim Lũ Quảng Bình.

Thứ hai, 05/08/2013

Vị trí dự án: Địa chỉ thuộc khu vực Kim Lũ, xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. ĐT: 052-6538986- Fax: 052-3683384-

Quy mô dự án:

- Diện tích đất: 36 ha;

- Trữ lượng mỏ: 37.000.000 tấn . Giá trị mỏ ước tính trên 8.500 tỷ đồng;

- Năng lực khai thác: 1.800.000 tấn vôi các loại/năm (Với 3 lò nung vôi);

- Giá trị đã đầu tư: 30.000.000.000 đồng

Khách hàng đối tác