Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021

Thứ sáu, 16/07/2021
     Ngày 16/7/2021 Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021, nhằm đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh, công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức...
     Ngày 05 và 06/7/2021 Hội Phụ nữ Xí nghiệp 319.9 tổ chức Đại hội Phụ nữ cơ sở nhiệm kỳ 2021 - 2026, Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của Hội Phụ nữ cơ sở nhiệm kỳ 2016 -...
     Trong những năm qua, được sự quan tâm, giúp đỡ của Cấp ủy, Chính quyền địa phương huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên; Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng đã từng bước triển khai các dự án đầu...
     Ngày 29 và 30/6/2021 Hội Phụ nữ Công ty TNHH MTV xử lý bom, mìn, vật nổ 319 tổ chức Đại hội Phụ nữ cơ sở nhiệm kỳ 2021 - 2026, Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của Hội Phụ...
     Ngày 24 - 25/6/2021, Hội Phụ nữ cơ sở Xí nghiệp Xây lắp 10 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác và phong trào Phụ nữ 2016 - 2021, triển khai nhiệm vụ 2021 - 2026. Dự và chỉ đạo Hội nghị có...
 Ngày 25/6/2021, tại Hội trường tầng 10, trụ sở khu B Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng, Công ty cổ phần 319.5 đã long trọng được tổ chức Đại hội Hội Phụ nữ cơ sở, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự,...
     Trong 2 ngày 17 và 18/6/2021 Hội Phụ nữ Xí nghiệp 319.7 đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác và phong trào Hội Phụ nữ 2016 - 2021; Triển khai nhiệm vụ 2021 - 2026. Dự, theo dõi và chỉ đạo...

Khách hàng đối tác