Đảng uỷ Ban quản lý các dự án đầu tư tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Thứ ba, 10/01/2023

     Ngày 10/01/2023, Đảng uỷ Ban quản lý các dự án đầu tư tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hàm - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty, các đồng chí đại biểu Phòng Chính trị, Phòng Kiểm toán Nội bộ, Phòng Tổ chức Lao động, Phòng Đầu tư phát triển hạ tầng & Kinh doanh nhà.

     Hội nghị đã tập trung đánh giá toàn diện các mặt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy năm 2022, trong đó trọng tâm là các mặt công tác lãnh đạo: thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, công tác xây dựng Đảng và công tác lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn toàn diện, qua đó chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm để xây dựng phương hướng lãnh đạo năm 2023, với mục tiêu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty giao, đảm bảo việc làm, chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ đảng viên và người lao động, xây dựng Tổ chức Đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD.

Đ/c Đại tá Nguyễn Đình Hàm, Ủy viên Thường vụ, Phó Tổng Giám đốc

Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị      

     Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Đình Hàm- Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đã động viên, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Đảng ủy Ban quản lý các dự án đầu tư. Năm 2022 là năm BQL các dự án đầu tư triển khai hiệu quả thủ tục pháp lý của các dự án, đặc biệt dự án Khu nhà ở tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, TP Hà Nội đã mang lại hiệu quả cao cho Tổng công ty. Đảng ủy Ban Quản lý các dự án đầu tư đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ theo nghị quyết đề ra, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Năm 2023 dự kiến nền kinh tế có nhiều khó khăn từ chịu sức ép của lạm phát, lãi suất gia tăng, chính sách, tiền tệ có nhiều biến động, thị trường bất động sản diễn biến phức tạp, do vậy Đảng uỷ Ban quản lý các dự án đầu tư cần có những chủ trương, biện pháp quyết liệt, kế hoạch cụ thể đối với từng dự án để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2023./.

                                 Thiếu tá Phùng Thị Hồng- Trưởng ban Chính trị- TCLĐ

Khách hàng đối tác