Hội nghị Đảng ủy Công ty cổ phần đầu tư Khoáng Sản - Than Đông Bắc Ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Thứ hai, 09/01/2023

     Ngày 09 tháng 01 năm 2023, Đảng ủy Công ty cổ phần đầu tư Khoáng Sản - Than Đông Bắc đã tổ chức phiên họp cuối năm và ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Trần Đăng Tú - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng công ty, thay mặt lãnh đạo, chỉ huy Tổng công ty cùng đại diện các cơ quan chức năng, Văn phòng Tổng công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh.

     Tại Hội nghị, Đảng ủy đã quán triệt sâu sắc nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Đảng ủy Tổng công ty 319 và được cụ thể hóa vào nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy Công ty. Năm 2022, Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo Công ty hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu đã xác định và được Tổng công ty giao: Giá trị sản xuất đạt trên 1.123 tỷ đồng, bằng 116% kế hoạch; Doanh thu trên 1.164 tỷ đồng, bằng 114,2% kế hoạch; đảm bảo mức lương bình quân 12,1 triệu đồng/người/tháng, đạt 91,2% kế hoạch được giao.

     Lãnh đạo Công ty tích cực thực hiện tái cơ cấu về tài chính; huy động các nguồn để đầu tư trên 3,415 tỷ đồng để xây dựng Nhà ở cho cán bộ, nhân viên, công nhân của XNKT đá Quảng Bình và đầu tư 01 tỷ đồng đền bù, giải phóng mặt bằng làm đường vận chuyển của Dự án mỏ đá Núi Lé (Bà Rịa - Vũng Tàu), đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ; quá trình đầu tư đảm bảo chặt chẽ, đúng pháp luật Nhà nước và quy định của Tổng công ty, không để xẩy ra thất thoát, lãng phí. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng gắn với quan tâm, chăm lo bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên, người lao động và hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa; tổng số tiền thực hiện công tác chính sách trong năm của Công ty trên 1,882 tỷ đồng. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông", phong trào thi đua "Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" và "Đơn vị quản lý Tài chính tốt"; tổ chức tốt Đại hội Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đảng ủy và Đảng bộ Công ty "Hoàn thành tốt nhiệm vụ", đơn vị đạt VMTD, các tổ chức quần chúng hoạt động có hiệu quả, đúng chắc năng, nhiệm vụ. 

 

Đ/c Đại tá Trần Đăng Tú - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng

phát biểu chỉ đạo, định hướng trong Hội nghị.

      Thay mặt cho Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty phát biểu chỉ đạo với Hội nghị, đồng chí Đại tá Trần Đăng Tú - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng công ty đã biểu dương, ghi nhận những thành tích và kết quả trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công ty năm 2022. Đồng thời yêu cầu Đảng ủy Công ty đoàn kết, thống nhất cao, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII, XIII) về công tác xây dựng Đảng, gắn với Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Chủ động ngăn ngừa có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng gắn với thực hiện tốt công tác cán bộ, tổ chức lao động, tiền lương và công tác chính sách hậu phương Quân đội; khắc phục triệt để những mặt hạn chế, thiếu sót; tập trung lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm sản xuất, kinh doanh năm 2023; xây dựng tổ chức đảng đạt TSVM, đơn vị VMTD, các tổ chức quần chúng Vững mạnh.

 

 

Đ/c Đại tá Nguyễn Đình Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty,

Chủ tọa Hội nghị kết luận trong phiên họp Đảng ủy Công ty.

     Đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, thay mặt cho Đảng ủy Công ty đã phát biểu tiếp thu và lĩnh hội ý kiến phát biểu chỉ đạo, định hướng của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng công ty. Đồng thời kết luận những nội dung mà Đảng ủy đã tập trung thảo luận, đi sâu phân tích làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của những hạn chế, thiếu sót; nhất là các nguyên nhân chủ quan và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; xác định chủ trương, biện pháp, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo Công ty trong năm 2023, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tổng công ty giao.

     Hội nghị Đảng ủy Công ty cổ phần đầu tư Khoáng Sản - Than Đông Bắc phiên họp cuối năm 2022 và ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình theo kế hoạch; đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc của Đảng và sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên./.

 Tin bài: Lại Hữu Thành - Ảnh: Đức Ba, Xuân Bình.

 

Khách hàng đối tác