Công ty Cổ phần 319 Miền Trung/Tổng công ty 319 BQP: Tổ chức họp Đảng ủy mở rộng và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Thứ tư, 13/09/2023

     Sáng ngày 13/9/2023, Công ty Cổ phần 319 Miền Trung đã tổ chức họp Đảng ủy mở rộng và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Hội nghị Đảng ủy mở rộng đã họp kiện toàn Đảng ủy Công ty nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Công ty.

Đ/c Đại tá Trần Đăng Tú - Chủ tịch TCT phát biểu chỉ đạo tại Đại Hội

     Với tinh thần dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng nguyên tắc, hội nghị cũng đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Phó Giám đốc Công ty. Đây chính là nội dung quan trọng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cán bộ Lãnh đạo, Chỉ huy, chủ trì của đơn vị. Góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao của cán bộ. Đồng thời, giúp các đồng chí thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tự soi, tự sửa, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao năng lực, trách  nhiệm và hiệu quả công tác. Mặt khác, đây cũng chính là cơ sở quan trọng để Đảng ủy Công ty có hướng bố trí, sử dụng nguồn cán bộ hợp lý, phù hợp với thực tiễn, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ, cũng như xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đại hội bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị mới của Công ty

     Chiều cùng ngày, Công ty cũng đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đại tá Trần Đăng Tú - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng công ty; đại diện các phòng ban chức năng Tổng công ty và các đồng chí trong Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty cùng các cổ đông tham dự.

     Tại Đại hội, các đồng chí đại biểu và các cổ đông đã được nghe báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông; thông qua Quy chế Đại hội, các Tờ trình và tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị mới của Công ty. Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, minh bạch, đúng quy chế, Đại hội đã bầu ra Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty mới, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đầy đủ phẩm chất, trí tuệ, năng lực để quản lý, điều hành đơn vị.

Đ/c Đại tá Trần Đăng Tú - Chủ tịch TCT Chúc mừng Chủ tịch HĐQT mới Công ty CP 319 Miền Trung

     Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đại tá Trần Đăng Tú đã ghi nhận những kết quả đã đạt được, sự cố gắng, phấn đấu nỗ lực không ngừng, vượt qua bao khó khăn, thử thách của tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Công ty. Đồng thời, đồng chí cũng tin tưởng rằng với đội ngũ cán bộ chủ trì đầy đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, trí tuệ, đặc biệt là đồng chí Trung tá Phạm Trần Đức - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty là một cán bộ Lãnh đạo trẻ, đầy năng lực, nhiệt huyết, trí tuệ, nhạy bén, đĩnh đạc, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, “Sáng về tâm, xứng về tầm”, Công ty Cổ phần 319 Miền Trung sẽ ngày càng phát triển và phát triển đột phá, vững mạnh, vươn tới tầm cao./.

 Bài, Ảnh: Nguyễn Thị Lê - Huỳnh Cao Cường

Khách hàng đối tác