Đại tá Trần Đăng Tú: Sư đoàn 319 (Quân khu 3) - tiền thân của Tổng công ty 319 được thành lập ngày 7-3-1979, với nhiệm vụ giai đoạn đầu là huấn luyện quân dự nhiệm, chiến sĩ mới bổ sung cho các đơn vị bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc và tăng cường cho các đơn vị trên địa bàn Quân khu 3. Thực hiện chủ trương Quân đội tham gia xây dựng, phát triển kinh tế, ngày 27-9-1980, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định 579 chuyển nhiệm vụ của Sư đoàn 319 từ huấn luyện sang xây dựng kinh tế.

      Sư đoàn đảm nhận trực tiếp thi công một số hạng mục tại Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại. Đây là công trình trọng điểm của nước ta lúc bấy giờ. Sư đoàn đã trực tiếp thi công 26 hạng mục, bàn giao đúng thời gian, chất lượng tốt, góp phần đưa tổ máy số 1 và số 2 vào vận hành đúng kế hoạch.

     Ngày 3-4-1989, Bộ Quốc phòng có Quyết định 74 chuyển đổi Sư đoàn 319 thành Công ty Xây dựng 319 phục vụ nhiệm vụ quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội. Sau khi Công ty Xây dựng 319 được chuyển thành Công ty TNHH MTV 319 vào ngày 4-3-2010, chỉ hơn một năm sau, ngày 23-8-2011, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định 3037 thành lập Tổng công ty 319 trên cơ sở tổ chức lại Công ty TNHH MTV 319 thuộc Quân khu 3. Đến ngày 10-12-2011, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định 4799 điều chuyển Tổng công ty 319 thuộc Quân khu 3 về trực thuộc Bộ Quốc phòng.

    Ngày 26-12-2011, Quân ủy Trung ương có Quyết định 561 điều chuyển Đảng bộ Tổng công ty 319 về trực thuộc Quân ủy Trung ương. Đây là những dấu mốc rất đáng nhớ trong hành trình phát triển của Tổng công ty. Hiện nay, Tổng công ty 319 hoạt động đa ngành nghề, trong đó tập trung vào các lĩnh vực: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi; dò tìm, xử lý bom, mìn, vật nổ; sản xuất vật liệu xây dựng; khảo sát, thăm dò, khai thác khoáng sản; đầu tư, kinh doanh bất động sản; kinh doanh thương mại; đầu tư khai thác dự án BT, BOT giao thông... Từ năm 1989 đến nay, Tổng công ty đã trực tiếp thi công và bàn giao, đưa vào sử dụng hơn 5.000 công trình, hạng mục công trình thuộc các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh...

     PV: Những điểm tựa nào giúp Tổng công ty 319 phát triển lớn mạnh, trở thành doanh nghiệp hàng đầu của Quân đội trong lĩnh vực xây lắp, thưa đồng chí?

     Đại tá Trần Đăng Tú: Với phương châm “Năng suất cao, chất lượng tốt, tốc độ nhanh, an toàn và hiệu quả kinh tế”, những nỗ lực và quyết tâm của cán bộ, công nhân viên, người lao động Tổng công ty 319 chính là sự cụ thể hóa mục tiêu đặt chất lượng, uy tín thương hiệu lên trên hết. Mỗi công trình, dự án là một lần đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động Tổng công ty trăn trở, đầu tư thời gian, công sức để cho ra đời những sản phẩm tốt nhất. Bên cạnh đó còn có sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sát sao, khoa học của các cấp lãnh đạo, chỉ huy. Trong 10 năm qua, kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch, thu nhập bình quân hằng năm của người lao động tăng 7-15%.

<a title="Báo Quân đội nhân dân | Tin tức quân đội, quốc phòng | Bảo vệ Tổ quốc" style="text-align:center;" href="https://www.qdnd.vn"><img src="https://file3.qdnd.vn/data/images/0/2021/08/11/linh/bannerv2.png" class="vllogo"></a>

Lãnh đạo, chỉ huy Tổng công ty 319 kiểm tra tại dự án nhiệt điện Vũng Áng 2. Ảnh: DUY TÀI 

     PV: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nhất là vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng đã được khẳng định như thế nào tại Tổng công ty 319, thưa đồng chí?

     Đại tá Trần Đăng Tú: Đảng ủy Tổng công ty 319 luôn xác định chăm lo xây dựng đảng bộ vững mạnh xuất sắc gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu” là điều kiện tiên quyết đến mọi thành công. Thực hiện chủ trương đó, từ Đảng bộ Tổng công ty đến các đảng bộ, chi bộ cơ sở luôn hoàn thiện và cụ thể hóa quy chế lãnh đạo, bảo đảm thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên; xây dựng các tổ chức đảng thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

    PV: Đồng chí có thể chia sẻ về những nhiệm vụ sắp tới của Tổng công ty cũng như chiến lược trong dài hạn để tiếp tục đạt được những bước tiến mới?

     Đại tá Trần Đăng Tú: Đảng ủy, Ban giám đốc Tổng công ty tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm triển khai thực hiện nhiệm vụ theo định hướng quyết liệt, hiệu quả, ổn định, phát triển. Tích cực thực hiện chủ trương tinh giản tổ chức, biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đẩy mạnh công tác thị trường, việc làm; huy động mọi nguồn lực, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo, bảo đảm cho Tổng công ty phát triển bền vững. Cùng với đó, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh ở các lĩnh vực, ngành nghề truyền thống, có tỷ suất lợi nhuận cao, mở rộng các lĩnh vực, ngành nghề mới, các công trình, dự án trọng điểm.

<a title="Báo Quân đội nhân dân | Tin tức quân đội, quốc phòng | Bảo vệ Tổ quốc" style="text-align:center;" href="https://www.qdnd.vn"><img src="https://file3.qdnd.vn/data/images/0/2021/08/11/linh/bannerv2.png" class="vllogo"></a>
Lãnh đạo, chỉ huy Tổng công ty 319 kiểm tra dự án cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi do Tổng công ty thi công. Ảnh: DUY TÀI

     Để thực hiện những mục tiêu đó, Tổng công ty 319 xác định cần tập trung đầu tư có chiều sâu cả nguồn nhân lực và trang thiết bị. Trong đó sẽ đẩy mạnh thu hút tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp và công nhân có tay nghề cao. Đồng thời tăng cường đầu tư hiện đại hóa trang thiết bị, tích cực đổi mới, nâng cao tính chuyên nghiệp trong quản lý, quản trị, điều hành, thực hiện tốt các cam kết về tiến độ, chất lượng.

     Thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, công nhân viên, người lao động, chính sách hậu phương Quân đội, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn... Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong doanh nghiệp, tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, kết thành sức mạnh vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xứng đáng với truyền thống Sư đoàn-Tổng công ty 319 anh hùng thời kỳ đổi mới.

     PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

nguồn báo QĐND