Công ty TNHH MTV xử lý bom, mìn, vật nổ 319: Tổ chức Đại hội Thi đua - Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024

Thứ ba, 28/05/2024

     Ngày 28/5/2024 Công ty TNHH MTV xử lý bom, mìn, vật nổ 319 - Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024, nhằm tổng kết, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả công tác thi đua, khen thưởng, phong trào thi đua Quyết thắng của đơn vị giai đoạn 2019 - 2024, rút ra nguyên nhân mạnh, yếu và bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Từ đó, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác TĐKT và phong trào TĐQT đối với Công ty trong giai đoạn mới. Đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp tiếp tục đổi mới công tác TĐKT và đẩy mạnh phong trào TĐQT giai đoạn 2024 - 2029. Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng, tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt từ đó tạo động lực khích lệ, cổ vũ các tập thể, cá nhân tự giác, tích cực thi đua, góp phần xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”.

      Dự và chỉ đạo Đại hội đồng chí Đại tá Đặng Văn Thịnh - Ủy viên Đảng ủy - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty và đại biểu đại diện lãnh đạo, chỉ huy Phòng Chính trị, Phòng Hậu cần, Phòng Vật tư - xe máy Tổng Công ty, cùng 85/116 cán bộ, công nhân viên, người lao động toàn Công ty.

Đ/c Đại tá Đặng Văn Thịnh - Phó TGĐ Tổng Công ty phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

      Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, BGĐ Tổng Công ty, các cơ quan chức năng Tổng Công ty; phong trào thi đua Quyết thắng của Công ty TNHH MTV xử lý bom, mìn, vật nổ 319 đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới toàn diện, phát triển cả bề rộng và chiều sâu, bảo đảm thường xuyên, liên tục, tập trung đột phá vào khâu yếu, mặt yếu, nhiệm vụ trọng tâm, bằng nhiều đợt thi đua với chủ đề, nội dung phong phú, cách làm sáng tạo gắn với các ngày lễ, kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc, đất nước, Quân đội, đơn vị, đã tạo thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi, tích cực, tự giác và trở thành động lực tinh thần to lớn cổ vũ, động viên cán bộ, công nhân viên, người lao động nỗ lực khắc phục khó khăn phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cùng với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào thi đua của các cấp, các ngành, phong trào thi đua Quyết thắng đã trực tiếp góp phần xây dựng Công ty vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thực hiện PTTĐQT giai đoạn 2019 - 2024 Công ty đạt 5 năm liên tục nhận cờ thi đua của Tổng Công ty và của Bộ Quốc phòng, năm 2021 được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì, thường xuyên nhận Giấy khen của Cục trưởng Cục An toàn - Lao động, Bộ LĐTB&XH, 02 cá nhân đạt chiến sĩ thi đua toàn quân, 25 lượt cá nhân đạt CSTĐ cấp cơ sở, 45 cá nhân đạt CSTT, 47 cá nhân đạt LĐTT, Hội Phụ nữ, Công Đoàn, Đoàn cơ sở cờ thi đua, Bằng khen Tổng cục Chính trị và Tổng Công ty và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

     Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Đại tá Đặng Văn Thịnh - Ủy viên Đảng ủy - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Công ty cũng như các gương điển hình tiên tiến đã đạt được giai đoạn vừa qua, đồng thời yêu cầu thời gian tới, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người chỉ huy, cơ quan chính trị, phát huy tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong triển khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và phong trào TĐQT, thường xuyên coi trọng và làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, xây dựng động cơ thi đua đúng đắn, khơi dậy ý thức tự giác, lòng nhiệt tình, sức sáng tạo của mọi tổ chức, cá nhân. Phát huy tốt vai trò của các cấp, các ngành, tổ chức quần chúng, tạo sự đồng thuận trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng. Kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện ganh đua, thổi phồng thành tích, không ngừng đổi mới, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức phong trào thi đua. Chủ đề thi đua phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ; chỉ tiêu cụ thể, hợp lý; mục tiêu phải đột phá vào những khâu yếu, mặt yếu; hình thức, phương pháp đa dạng, phong phú, sát với thực tiễn; lồng ghép chặt chẽ với cuộc vận động, phong trào thi đua lớn tạo nên sức mạnh tổng hợp, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, chú trọng củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng (tổ) thi đua khen thưởng các cấp, duy trì nghiêm nền nếp thi đua thường xuyên. Kết hợp chặt chẽ giữa thi đua và khen thưởng; thi đua khen thưởng với công tác cán bộ, công tác chính sách; quan tâm sự phát triển, trưởng thành của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ, thường xuyên coi trọng công tác sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến.

     Đại hội Thi đua Quyết thắng Công ty TNHH MTV xử lý bom, mìn, vật nổ 319 giai đoạn 2019 - 2024 là sự kiện quan trọng khẳng định sự phát triển mới của phong trào Thi đua Quyết thắng trong những năm qua, đại hội đã tôn vinh, khen thưởng 05 tập thể và 06 cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024. Tiếp tục quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò công tác thi đua, khen thưởng là một nội dung quan trọng của hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, một nhiệm vụ của công tác Tuyên huấn, là biện pháp xây dựng củng cố tổ chức, xây dựng con người của cấp ủy đảng, chỉ huy các cấp, toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty phát huy truyền thống "Đoàn kết, đổi mới, phát triển bền vững" hơn 22 năm qua của Công ty và truyền thống “Đoàn kết, Chủ động, Sáng tạo, Quyết thắng” của Tổng Công ty 319 Anh hùng; nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, ý chí tự lực, tự cường, năng động sáng tạo, cống hiến nhiều hơn nữa sức lực, trí tuệ và tài năng, lập nhiều thành tích xây dựng Đảng bộ VMXS “Mẫu mực”, xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, các tổ chức quần chúng VMXS, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

 Tin bài và ảnh: Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Thu Hà - Trợ lý PCT Công ty.

 

Khách hàng đối tác