Trung tâm Hành chính và Khu đô thị mới thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước

Thứ năm, 10/10/2013
- Tên công trình: Trung tâm hành chính và khu đô thị mới thị xã Phước Long - Tỉnh Bình Phước. - Chủ đầu tư: Ban QLDA quy hoạch xây dựng thị xã Phước Long. - Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn,...
     - Tên công trình: Nhà điều trị các chuyên ngành nội khoa Bệnh viện 7-Quân khu 3      - Chủ đầu tư: Bệnh viện 7/Cục Hậu cần-Quân khu 3.      - Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn, Thiết...
     - Tên công trình: Trường Trung cấp kỹ thuật Phòng không - Không quân/Quân chủng Phòng không - Không quân      - Chủ đầu tư: Tổng công ty 319.      - Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn,...
     - Tên công trình: Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ Tổng cục An ninh I - Bộ Công An       - Chủ đầu tư: Cục Chính trị Hậu cần - Tổng Cục An ninh I - Bộ Công An.      - Đơn vị tư vấn:...
Tư vấn thiết kế
Thứ tư, 03/10/2012
Tư vấn thiết kế là một trong những lĩnh vực của Tổng công ty 319., đối với các dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, bưu điện, các...

Khách hàng đối tác