Trường Trung cấp Kỹ thuật Phòng không – Không quân:

Thứ năm, 10/10/2013

     - Tên công trình: Trường Trung cấp kỹ thuật Phòng không - Không quân/Quân chủng Phòng không - Không quân

     - Chủ đầu tư: Tổng công ty 319.

     - Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn, Thiết kế và xây dựng 319

     - Tổng giá trị hợp đồng: 1.532.875.000 đồng

     - Địa điểm xây dựng: Thanh Oai - TP. Hà Nội

     - Thời gian thực hiện 2013

          - Các công việc thực hiện: Khảo sát địa hình; Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; Lập dự án đầu tư xây dựng;

Khách hàng đối tác