Trung tâm Hành chính và Khu đô thị mới thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước

Thứ năm, 10/10/2013

- Tên công trình: Trung tâm hành chính và khu đô thị mới thị xã Phước Long - Tỉnh Bình Phước.

- Chủ đầu tư: Ban QLDA quy hoạch xây dựng thị xã Phước Long.

- Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn, Thiết kế và xây dựng 319

- Tổng giá trị hợp đồng: 3.780.847.028 đồng

- Địa điểm xây dựng: Thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước

- Thời gian thực hiện: tháng 2011-2013

- Các công việc thực hiện: Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/2000, 1/500; Lập quy hoạch tỷ lệ 1/2000, 1/500; Khảo sát địa chất.

 

Khách hàng đối tác