Những mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp từ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty 319 lần thứ IX (Nhiệm kỳ 2010 – 2015)

Thứ ba, 27/07/2010

     Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty 319 lần thứ IX, Nhiệm kỳ 2010 - 2015 được tiến hành trong 2 ngày 27, 28/7/2010, tham dự đại hội có 140 đại biểu. Đại hội đã thảo luận đánh giá kết quả lãnh đạo nhiệm kỳ 2005 - 2010; trên cơ sở đó đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2010 - 2015 với những nội dung cơ bản sau:

 

 

     * Nhiệm kỳ 2005- 2010 tuy có nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ Công ty đã tập trung lãnh đạo toàn diện các mặt công tác có chất lượng và hiệu quả. Tổ chức sản xuất kinh doanh đúng hướng, đúng phát luật và có lãi, có tích luỹ, làm tốt công tác thu hồi vốn, bảo toàn và phát triển vốn, giao nộp đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và với cấp trên. Cấp uỷ các cấp đã có những chủ trương, biện pháp quản lý chặt chẽ, giảm chi phí quản lý, thực hành tiết kiệm có hiệu quả. Thu nhập bình quân của người lao động ngày càng được nâng lên, đời sống không ngừng được cải thiện.

     - Doanh thu tăng trưởng bình quân = 18,65%/năm so với nhiệm kỳ trước đạt 193,25%;

     - Lợi nhuận tăng trưởng bình quân 27%/năm, so với nhiệm kỳ trước đạt 235,03%.

     - Giao nộp ngân sách Nhà nước và với cấp trên: 297.175 triệu đồng đạt 100%.

     - Thu nhập bình quân đầu người tăng 19,1% so với nhiệm kỳ trước đạt 195,52%.

     - Số công trình đã thi công, bàn giao đưa vào sử dụng 1.021 công trình, so với nhiệm kỳ trước tăng 141 công trình, chất lượng tốt.

     * Chăm lo xây dựng Đảng bộ luôn đạt TSVM, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, lãnh đạo theo đúng quy chế đề ra. Thường xuyên làm tốt công tác củng cố, kiện toàn cấp uỷ các cấp đủ số lượng, có chất lượng, phát triển đảng viên vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra. Mối quan hệ giữa cấp uỷ và người chỉ huy đảm bảo chặt chẽ, thống nhất, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng cơ sở, của cán bộ đảng viên không ngừng được nâng cao, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua. Cấp uỷ các cấp luôn được kiện toàn đủ số lượng, từng bước nâng cao được chất lượng. Trong nhiệm kỳ đã bổ sung: Đảng uỷ viên Công ty = 10 đồng chí; Đảng uỷ cơ sở = 25 đồng chí; Nâng cấp 01 chi bộ cơ sở thành Đảng bộ cơ sở; Quyết định thành lập thêm 05 chi bộ cơ sở. Hiện tại toàn Đảng bộ Công ty có 14 Đảng bộ cơ sở; 122 chi bộ trong đó có 13 chi bộ cơ sở. Số lượng đảng viên từ 783 đồng chí (năm 2005) đến nay là 926 đồng chí (tăng 117,5%) chiếm tỷ lệ lãnh đạo = 12%. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng công tác xây dựng Đảng cho 78 đồng chí là Bí thư chi bộ thuộc các Đảng bộ cơ sở. Việc đánh giá chất lượng đảng viên, tổ chức đảng, đảng viên, cấp uỷ các cấp với đánh giá chất lượng cán bộ chủ trì hàng năm của Công ty được lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chặt chẽ, thống nhất từ trên xuống dưới. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đạt trung bình từ 75 đến 80,2%. 

      Tuy nhiên khuyết điểm tồn tại lớn nhất trong nhiệm kỳ qua đó là: Công tác  quản lý tài chính còn hạn chế dẫn đến thất thoát. Công tác nghiệm thu công trình, thanh toán thu hồi vốn ở một số công trình còn thiếu tính đồng bộ, chưa có biện pháp, chính sách hợp lý để giải quyết nên nợ đọng của bên A kéo dài với số lượng lớn. Nhiệm kỳ tới Đảng uỷ cần tập trung lãnh đạo khắc phục kịp thời.

     * Phương hướng: Nhiệm kỳ 2010 - 2015 Đảng bộ Công ty tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy điều hành và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ cấp trên giao. Trong đó bất luận hoàn cảnh nào cũng phải đảm bảo sản xuất kinh doanh đúng hướng, đúng pháp luật, theo hướng phát triển bền vững, các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm tăng trưởng một cách hợp lý, kinh doanh có lãi, giao nộp đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và với cấp trên, đảm bảo đời sống cho người lao động ngày càng khá hơn. Phấn đấu trong nhiệm kỳ giải quyết dứt điểm các tồn đọng về tài chính của những năm trước. Xây dựng Công ty trở thành một Tổng Công ty vững mạnh toàn diện, có uy tín cao trên thương trường.

       Hoàn thành việc đầu tư xây dựng trụ sở Công ty tại 63 Lê Văn Lương, Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Văn phòng đại diện và Trung tâm thương mại tại 20 Cộng Hoà, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh và phấn đấu xây dựng xong trụ sở của các đơn vị mới thành lập; Đưa hoạt động của các đơn vị: Xí nghiệp Xây dựng Công trình giao thông 319.1, Xí nghiệp khảo sát thiết kế và tư vấn xây dựng, Chi nhánh Tây Bắc, Chi nhánh Việt Bắc, Chi nhánh Miền Nam vào nề nếp và hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả; Sẵn sàng chuẩn bị các điều kiện cần thiết để báo cáo Quân khu, Bộ Quốc phòng cho phép thành lập thêm 1 số cơ quan, đơn vị thành viên để đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trong giai đoạn mới; Lãnh đạo các Công ty con, Công ty liên kết, các dự án liên kết hoạt động theo đúng pháp luật, đúng quy chế và có hiệu quả; Cơ bản hoàn thành các dự án đầu tư mà hiện nay Công ty đã và đang triển khai  các thủ tục…

      Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn chặt chẽ giữa xây dựng tổ chức Đảng TSVM với xây dựng đơn vị VMTD; Giữa xây dựng cấp uỷ với người chỉ huy; Xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ, chăm lo xây dựng các tổ chức vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

 Những chỉ tiêu chủ yếu:

     1. Sản xuất kinh doanh đúng pháp luật, an toàn hiệu quả, bảo toàn vốn, bảo đảm quyền lợi chính đáng và thu nhập ngày càng tăng cho người lao động. Phấn đấu năm cuối nhiệm kỳ: Giá trị sản lượng đạt 3.500 tỷ; Doanh thu đạt từ 3.000 - 3.300 tỷ;

     - Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu/hàng năm: Xây lắp trên 2%; Sản xuất công nghiệp, thương mại trên 3%; Rà phá bom mìn 7 - 10%.

     - Thu hồi vốn hàng năm đạt 90 - 95%.

     - Thu nhập bình quân người lao động bảo đảm tăng theo tốc độ tăng trưởng kinh tế của doanh nghiệp;

     - Hoàn thành nghĩa vụ đóng góp với Nhà nước và cấp trên theo quy định.

     2. Xây dựng Công ty trở thành Tổng công ty vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ, công nhân viên, người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, các tổ chức quần chúng đạt vững mạnh trong đó có từ 75% trở lên đạt vững mạnh xuất sắc; cơ quan, đơn vị an toàn về chính trị.

     3. Chấp hành nghiêm biểu biên chế trong doanh nghiệp Quân đội bảo đảm đủ số lượng, chất lượng hoàn thành các nhiệm vụ được giao; Duy trì và tổ chức tốt hoạt động lực lượng tự vệ trong doanh nghiệp.

     4. Không để xảy ra vụ việc vi phạm nghiêm trọng do lỗi chủ quan; Không để mất an toàn trong sản xuất, thi công và an toàn giao thông.

     5. P hấn đấu cả nhiệm kỳ kết nạp được từ 200 đến 250 đảng viên mới; 100% tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, không có khiếu nại về thi hành kỷ luật đảng; có 75 – 80% trở lên đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm kỷ luật nghiêm trọng; có 90% trở lên tổ chức đảng TSVM, không có Đảng bộ, chi bộ yếu kém không hoàn thành nhiệm vụ; Đến năm 2015 có 100% cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học trong lĩnh vực quản lý kinh tế, kỹ thuật.

       Một số chủ trương, giải pháp chính:

     1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh:

     a) Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các quan điểm kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng an ninh với kinh tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới:

- Tiếp tục quán triệt, chấp hành nghiêm các quan điểm của Đảng, Nhà nước về thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh kết hợp với quốc phòng, quốc phòng an ninh với kinh tế cho mọi cán bộ, công  nhân viên và người lao động.

- Tiếp tục lãnh đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh tập trung vào các lĩnh vực, ngành nghề truyền thống, địa bàn quen thuộc; mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực mới có tính bền vững lâu dài, góp phần nâng cao tiềm lực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong tình hình mới.

     b) Tiếp tục lãnh đạo tập trung nâng cao chất lượng hiệu, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao, góp phần cùng các doanh nghiệp Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân:

      * Lãnh đạo chỉ đạo hoạt động quản lý, chỉ huy điều hành: Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc quyết định số 606/QĐ-BQP ngày 04/3/2010 của Bộ Quốc phòng hoạt động theo hình thức Công ty mẹ – Công ty con. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật, xây dựng điều lệ, quy chế tài chính để thống nhất hoạt động trong toàn Công ty làm tiền đề cho việc quản lý điều hành Tổng công ty trong thời gian tới. Tăng cường công tác đôn đốc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, nhất là các công trình trọng điểm, các công trình ở vùng sâu, vùng xa, đảm bảo cho lãnh đạo, chỉ huy nắm chắc tình hình để quản lý điều hành có hiệu quả. Có lộ trình giải quyết các tồn đọng về tài chính hàng quý, hàng năm, đồng thời với việc xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có vi phạm về quản lý tài chính, đảm bảo cuối nhiệm kỳ đưa mặt bằng tài chính của Công ty về trạng thái lành mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và cải thiện đời sống cho người lao động.

     * Lãnh đạo tổ chức biên chế hoạt động của Công ty: Trên cơ sở quyết định của Bộ Quốc phòng, tiếp tục sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức của cả tổ hợp Công ty mẹ – Công ty con, các đơn vị hạch toán phụ thuộc, Công ty trách nhiệm hữu hạn và Công ty cổ phần. Thành lập mới một số đơn vị thành viên đủ năng lực để phát triển thị trường tại các vùng, miền. Kiện toàn, bổ sung các ban điều hành tại các công trình có dự án lớn theo hướng tập trung và chuyên sâu đáp ứng được yêu cầu khi nâng tầm quy mô hoạt động lên Tổng công ty.

     - Chỉ đạo các Công ty, Xí nghiệp thành viên thực hiện nghiêm quyết định của Bộ về tổ chức biên chế trong các loại hình doanh nghiệp Quân đội.

     - Xây dựng quy chế quy định các chức danh cán bộ, kiện toàn quân số tinh gọn hiệu quả, không để quân số ảo tồn tại nhiều ở các xí nghiệp.

    * Lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh: Có chính sách phù hợp để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng về công tác tại Công ty và các đơn vị. Bằng mọi hình thức và phương pháp hợp lý để thực hiện việc đào tạo, đào tạo lại để nâng cao kiến thức toàn diện cho đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật, nhất là kiến thức và trình độ quản lý cho cán bộ chủ trì, cán bộ lãnh đạo các cấp.

     Có chiến lược tạo vốn từ nhiều nguồn, quản lý, sử dụng có hiệu quả. Cấp uỷ và chỉ huy các cấp luôn quán triệt cho đơn vị có ý thức tiết kiệm, bảo toàn và phát triển vốn, phòng, chống mọi biểu hiện tiêu cực, thiếu tinh thần trách nhiệm trong quản lý và sử dụng nguồn vốn. Có chiến lược đầu tư đổi mới xe máy, thiết bị bảo đảm cho sản xuất có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, nâng cao trình độ quản lý, khai thác, sử dụng trang thiết bị hiện có theo hướng chuyên sâu, nhất là các công trình thi công cơ giới. Tiếp tục duy trì có hiệu quả cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, chăm lo xây dựng cơ sở kỹ thuật chính quy an toàn, không để cháy nổ xảy ra; phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng, phương tiện, máy móc trang bị đúng mục đích, quy trình công nghệ, nâng cao tuổi thọ và chất lượng an toàn. Thường xuyên giáo dục ý thức tự giác chấp hành các quy định về tham gia giao thông, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động. Phấn đấu không có vụ việc vi phạm nghiêm trọng, các vụ việc vi phạm thông thường không quá 0,1%, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị. Thành lập và chỉ đạo hệ thống quản lý chất lượng trong toàn Công ty, kể cả chất lượng công trình xây dựng, chất lượng sản phẩm công nghiệp và kinh doanh thương mại.

   * Về ngành nghề: Giữ vững ngành nghề truyền thống, một số ngành nghề đã và đang được mở rộng thực hiện cần tập trung đầu tư có chiều sâu cả về con người và trang thiết bị.

    - Mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh theo hướng tập trung vào thi công các dự án giao thông, kinh doanh bất động sản, khu công nghiệp, khai khoáng, thương mại, khảo sát thiết kế, tư vấn xây dựng và các hoạt động dịch vụ khác, tăng giá trị sản lượng rà phá bom mìn… để có được sự phát triển chắc chắn, hợp lý và hiệu quả.

   * Về địa bàn hoạt động: Giữ vững địa bàn đã và đang hoạt động, tập trung phát triển những địa bàn có tiềm năng, có những dự án lớn và lâu dài.

    2. Lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện:

    a) Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng chính trị của Công ty:

     - Duy trì và thực hiện nghiêm túc quy chế công tác giáo dục chính trị tại đơn vị, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống và tình hình nhiệm vụ của đơn vị, sẵn sàng chuyển đổi trạng thái từ sản xuất kinh doanh sang lực lượng thường trực khi cấp trên có yêu cầu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, làm cho mọi đối tượng luôn có quan điểm, nhận thức sâu sắc đối với nhiệm vụ của đơn vị và chức trách được giao, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong Đảng bộ Công ty.

     - Tập trung lãnh đạo xây dựng Công ty và các đơn vị phát triển đồng đều và toàn diện, luôn luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, chắc chắn trong điều hành, chặt chẽ trong quản lý và hiệu quả trong tổ chức thực hiện. Chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội và các quy chế quy định. Nội bộ đoàn kết, thống nhất, phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, có nếp sống văn minh,  lịch thiệp, môi trường công tác lành mạnh và có văn hoá trong kinh doanh.

     - Tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận, công tác chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội. Dù ở địa bàn công tác nào cũng phải xây dựng và giữ gìn mối liên hệ mật thiết với cấp uỷ, chính quyền, nhân dân địa phương với các đơn vị bạn. Tham gia đầy đủ, có ý thức trách nhiệm với các cuộc vận động, các phong trào về công tác chính sách do cấp trên phát động, đồng thời tham gia tốt với địa phương về công tác đền ơn đáp nghĩa; Chính sách dân vận, xoá đói giảm nghèo… góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

     - Lãnh đạo tốt phong trào thi đua quyết thắng trong đơn vị, tích cực đổi mới nội dung và hình thức, bám sát tư tưởng chỉ đạo của cấp trên để đề ra mục tiêu, chỉ tiêu thi đua cho phù hợp, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả thiết thực, tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Phấn đấu hàng năm, Công ty luôn là đơn vị dẫn đầu trong khối thi đua; Có nhiều tập thể, cá nhân được tặng hình thức khen thưởng cao của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Quân khu.

     - Cấp uỷ, chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi đối với các tổ chức quần chúng trong đơn vị hoạt động theo đúng vị trí, vai trò, chức năng tham gia quản lý đơn vị; Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Các tổ chức quần chúng: Đoàn thanh niên, công đoàn, Hội phụ nữ là tổ chức chính trị – xã hội trong đơn vị nêu cao tính chủ động, năng động, sáng tạo, có nội dung, hình thức hoạt động phong phú, đa dạng và đổi mới, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng các tổ chức hàng năm đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc.

    * Mục tiêu phấn đấu của các tổ chức quần chúng hàng năm:

     + Đối với tổ chức Đoàn thanh niên: 100% Đoàn cơ sở đạt vững mạnh, có từ 40% trở lên đạt vững mạnh xuất sắc; 98% đoàn viên thanh niên đạt danh hiệu 3  đỉnh cao quyết thắng.

     + Đối với tổ chức công đoàn: 100% Công đoàn cơ sở đạt vững mạnh, có từ 40% trở lên đạt vững mạnh xuất sắc; Có từ 1 - 2 công đoàn cơ sở được tặng Cờ thưởng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và của Tổng cục Chính trị.

     + Đối với Hội phụ nữ: 100% Hội phụ nữ cơ sở đạt vững mạnh, có từ 55% trở lên đạt vững mạnh xuất sắc; 98% trở lên Hội viên đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, nuôi con khoẻ, dạy con ngoan”.

      b) Tiếp tục lãnh đạo đổi mới nâng cao chất lượng lực lượng tự vệ; Xây dựng nếp sống văn minh công sở và chấp hành kỷ luật, pháp luật:

      - Tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng, huấn luyện lực lượng tự vệ trong các Xí nghiệp, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

      - Thực hiện nghiêm túc pháp lệnh dân quân tự vệ, xây dựng lực lượng tự vệ của các đơn vị đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có các tình huống xảy ra. Quản lý chặt chẽ vật liệu nổ công nghiệp, phục vụ đúng yêu cầu, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

       - Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xây dựng nếp sống văn minh, văn hoá cơ sở, tạo bước chuyển biến đột phá trong doanh nghiệp quân đội.

     c) Lãnh đạo công tác đảm bảo hậu cần, đời sống:

       - Chăm lo bảo đảm tốt công tác hậu cần, đảm bảo đời sống cho cán bộ, công nhân viên và người lao động, xây dựng, tu sửa trụ sở, doanh trại của Công ty và Xí nghiệp khang trang để cải thiện điều kiện nơi ăn, ở, làm việc của cán bộ công nhân viên, chú trọng các dự án ở cùng sâu, vùng xa.

       - Làm tốt công tác quản lý và sử dụng đất quốc phòng góp phần nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của đơn vị.

       d) Lãnh đạo công tác pháp chế, khoa học công nghệ và môi trường và cải cách hành chính doanh nghiệp:

       - Tiếp tục chỉ đạo chặt chẽ việc cải cách hành chính trong lĩnh vực hoạt động kinh tế trong toàn Công ty, bảo đảm phục vụ có hiệu quả cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy điều hành của Công ty.

       - Xây dựng, giữ gìn môi trường trong sản xuất kinh doanh, không để ô nhiễm môi trường xảy ra, nhất là những công trường đang thi công và các nhà máy.   

      3. Xây dựng Đảng bộ :

       a) Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX; Các quy chế, quy định của Bộ Chính trị, Ban bí thư và Đảng uỷ Quân sự Trung ương; Kịp thời xây dựng chương trình hành động thực hiện cụ thể ở các cấp:

     - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW6 (khoá X) và Nghị quyết 147 của Đảng uỷ Quân sự TW về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Quân đội giai đoạn mới.

     - Thực hiện nghiêm túc nề nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, không ngừng nâng cao chất lượng như quy trình ra nghị quyết, triển khai nghị quyết, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Giải quyết đúng đắn các mối quan hệ: Quan hệ giữa Giám đốc với Bí thư; Giữa cấp uỷ với người chỉ huy.

    - Thường xuyên củng cố, kiện toàn cấp uỷ các cấp trong sạch vững mạnh, không ngừng nâng cao chất lượng của các cấp uỷ Đảng. Phấn đấu trong nhiệm kỳ, những chi bộ cơ sở đơn vị thành viên được nâng cấp thành Đảng bộ cơ sở; Số chi bộ có cấp uỷ tăng từ 10 – 12%. Làm tốt công tác phát triển đảng viên, tập trung phát triển đảng viên đối tượng là cán bộ, công nhân viên đảm nhiệm các công tác chủ yếu trong đơn vị.

    - Tiếp tục xác định những nội dung, biện pháp làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiến hành tốt công tác tổng kết cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào năm 2011. Từ đó tiếp tục liên hệ, vận dụng có hiệu quả trong công tác và trong cuộc sống của mỗi cán bộ, đảng viên.

    b) Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ:

    - Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tăng cường giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, làm cho mọi cán bộ đảng viên luôn nhất trí cao với quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, phản động, làm thất bại mọi âm mưu “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ, thủ đoạn “phi chính trị hoá quân đội” của các thế lực thù địch; giữ vững và tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Công ty; chống mọi biểu hiện trung bình chủ nghĩa, cơ hội thực dụng, mơ hồ mất cảnh giác, giảm sút ý chí chiến đấu.

    - Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện đội ngũ đảng viên, bảo đảm có bản lĩnh chính trị vững vàng luôn phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, có trình độ chuyên môn kinh tế và năng lực tổ chức sản xuất kinh doanh.

    - Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc quy chế công tác cán bộ của các cấp uỷ; coi trọng công tác quy hoạch, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bố trí sử dụng cán bộ. Thực hiện việc luân chuyển cán bộ theo đúng quan điểm chỉ đạo của Đảng uỷ Quân sự Trung ương; Đảng uỷ Quân khu đảm bảo tính đồng bộ, hợp lý. Thực hiện tốt công tác chính sách cán bộ như điều động, đề bạt, bổ nhiệm, đảm bảo đúng quy trình, đúng thủ tục, nguyên tắc. Quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành phát huy tốt vai trò trách nhiệm. Do đó công tác quản lý, sắp xếp, sử dụng cán bộ phải được các cấp uỷ Đảng quan tâm đúng mức, tránh chồng chéo hoặc sắp xếp không đúng vị trí để tránh sự phản cảm, phân tâm, hiệu quả thấp.

    - Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, đạo đức cách mạng, có đủ năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

     c) Tiếp tục đổi mới phong cách lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát:

     - Quán triệt và thực hiện nghiêm túc kết luận số 49- KL/TW của Bộ Chính trị (khoá X) về đổi mới cách ra nghị quyết, chỉ thị và việc quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

     - Tăng cường bồi dưỡng phương pháp, tác phong công tác cho các cấp uỷ, chi bộ và bồi dưỡng phong cách lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thường xuyên nêu cao tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng, lấy chất lượng sinh hoạt ra nghị quyết, sinh hoạt tự phê bình, phê bình và chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, phân công cá nhân phụ trách làm khâu đột phá, bảo đảm đoàn kết thống nhất nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng và phát huy hiệu lực tổ chức chỉ huy, quản lý, điều hành đơn vị của cán bộ chỉ huy.

     - Thực hiện làm việc theo quy chế, quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát, bám nắm cơ sở sản xuất kinh doanh; phân công cá nhân phụ trách hợp lý theo chức trách nhiệm vụ, khắc phục tình trạng đơn giản, ỉ nại, nói nhưng không làm, làm không có hiệu quả, quan liêu, bệnh thành tích…

     - Phát huy vai trò trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc đề xuất nội dung lãnh đạo của cấp uỷ và triển khai thực hiện nghị quyết và hướng dẫn, kiểm tra công tác xây dựng đảng.

     - Kịp thời giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại của đảng viên, tổ chức đảng, góp phần tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Lãnh đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Quá trình kiểm tra, giám sát phải thực hiện đúng quy trình, đúng thủ tục nguyên tắc. Uỷ ban Kiểm tra các cấp phải được chọn lọc những đồng chí có năng lực, nắm và hiểu biết về nghiệp vụ, kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra với thanh tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ. Công tác giám sát phải được tiến hành thường xuyên, được chỉ đạo chặt chẽ nội dung và phương pháp, tránh mọi biểu hiện chung chung võ đoán, thiếu sự chính xác làm mất đoàn kết nội bộ. Công tác kiểm tra, giám sát theo phương châm “Giáo dục trước, phát hiện và chỉnh đốn kịp thời” nêu cao tính chủ động, tính chiến đấu, tính giáo dục đạt hiệu quả thiết thực.

     d) Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”:

     - Tiếp tục cụ thể hoá các chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị, của từng đối tượng đảm bảo tính khả thi cao.

     - Coi trọng công tác giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động “làm theo” trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, không có cán bộ, đảng viên suy thoái về phẩm chất, đạo đức lối sống, nhân cách đảng viên.

         

Tin khác

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác