Công ty TNHH MTV xử lý bom, mìn, vật nổ 319/Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng: Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ năm 2018, Đại hội CNVC năm 2019

Thứ tư, 30/01/2019
      Ngày 30/01/2019, Công ty TNHH MTV xử lý bom, mìn, vật nổ 319/Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng: Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ năm 2018, Đại hội CNVC năm 2019. Dự Hội nghị Đồng chí Đại tá...
       Ngày 25/1/2019, Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2018, triển khai kế hoạch công tác năm 2019. Dự Hội nghị có các đồng chí đại biểu Cục Kinh...
     Ngày 19/01/2019,  Xí nghiệp 319.9 tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2018 và Đại hội CNVC năm 2019. Dự chỉ đạo theo dõi nắm kết quả Hội nghị và Đại hội của Xí nghiệp có đồng...
     Ngày 20/01/2019 Xí nghiệp 9 đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2018 và ĐH CNVC năm 2019. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Xiển - Tổng Giám đốc Tổng Công...
    Ngày 18/01/2019 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 319.2 đã long trọng tổ chức Đại hội CNVC năm 2019 và tổng kết nhiệm vụ năm 2018. Về phía Tổng Công ty 319, dự và chỉ đạo Đại hội có đồng...
     Ngày 19/01/2019, Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng 319 tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ SXKD - XD đơn vị năm 2018 và Đại hội CNVC năm 2019, nhằm đánh giá thực chất kết...
    Ngày 18/01/2019 Đảng uỷ Công ty TNHH MTV Xử lý bom, mìn, vật nổ 319 tổ chức hội nghị Đảng ủy ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Nhằm quán triệt những nội dung chính trong...

Khách hàng đối tác