Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ năm 2019 và Triển khai kế hoạch công tác năm 2020

Thứ hai, 20/01/2020
     Ngày 20/1/2020, Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2019, triển khai kế hoạch công tác năm 2020. Dự Hội nghị có đại biểu đại diện các cơ quan Bộ...
    Ngày 17/01/2020, Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng 319 tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ SXKD, xây dựng đơn vị năm 2019 và Đại hội CNVC năm 2020. Dự chỉ đạo và động viên...
    Ngày 16/01/2020, Công ty TNHH MTV xử lý bom, mìn, vật nổ 319/Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng: Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ năm 2019, Đại hội CNVC năm 2020. Dự và theo dõi Hội nghị gồm các đồng...
     Ngày 14 tháng 01 năm 2020 Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 đã tổ chức  Đại hội CNVC năm 2020 - Tổng kết nhiệm vụ SXKD & XD đơn vị năm 2019. Dự và chỉ đạo đại hội...
     Ngày 13 tháng 01 năm 2019  Đảng ủy Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng kỹ thuật 29 đã tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Nhằm đánh giá công tác lãnh...
     Sáng ngày 11/01/2020, Công ty Cổ phần 319 Miền Trung/TCT 319 đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá...
     Ngày 13/01/2020 Đảng ủy Công ty TNHH MTV Xử lý bom, mìn, vật nổ 319 tổ chức hội nghị Đảng ủy ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Nhằm quán triệt những nội dung chính...

Khách hàng đối tác