Đảng ủy Xí nghiệp 9/Tổng công ty 319 tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Thứ năm, 28/01/2021
     Nngày 28/01/2021 Đảng uỷ Xí nghiệp 9 tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021, nhằm quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Tổng công ty về lãnh đạo thực...
     Ngày 26/01/2021, Công ty Cổ phần 319 Miền Trung/Tổng công ty 319 BQP đã tổ chức Hội nghị Đảng ủy cuối năm và tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021, tổng kết nhiệm vụ năm 2020. Dự...
      Chiều ngày 26/01/2021 tại hội trường tầng 10 Trụ sở khu B Tổng công ty 319, Xí nghiệp 11 đã long trọng tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021 và tổng kết nhiệm vụ năm 2020. Đến dự...
     Ngày 26/01/2021, Công ty 319.2 đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2021 và Tổng kết nhiệm vụ năm 2020. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Phan Phú, Đảng ủy viên, Phó Tổng...
     Ngày 22/01/2021, Xí nghiệp 319.7 đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2021 và Tổng kết nhiệm vụ năm 2020. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hàm - Ủy viên...
     Ngày 19/01/2021 Ban quản lý các dự án đầu tư - Tổng công ty 319 đã long trọng tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021 và Tổng kết nhiệm vụ năm 2020. Đến dự và trực tiếp chỉ đạo...
      Ngày 19/01/2021, Xí nghiệp Xây lắp 10 đã tổ chức hội nghị người lao động năm 2021 và tổng kết nhiệm vụ năm 2020. Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hàm - UVTV...

Khách hàng đối tác