Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Xử lý bom, mìn, vật nổ 319 Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thứ tư, 22/11/2017
     Chấp hành Chỉ thị số 235 ngày 30/6/2017 của Đảng ủy Tổng công ty 319 và Hướng dẫn số 1319 ngày 10/7/2017 của Tổng công ty 319 về lãnh đạo, tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp trong Tổng...
      Ngày 21/11/2017, BCH Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Bê tông 319 đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022.      Dự, chỉ đạo Đại hội có đồng...
      Ngày 20/11/2017, Công đoàn Cơ quan Tổng công ty đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hàm - Ủy...
     Ngày 17/11/2017, Công đoàn cơ sở Chi nhánh Hưng Yên tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022. Dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đại tá Đinh Quang Trường - Chủ nhiệm Chính trị Tổng công ty;...
     Sáng ngày 20/11/2017, Khối Công ty TNHH MTV đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2017. Dự, chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá...
     Ngày 17/11/2017, BCH Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022.      Dự, chỉ đạo Đại...
     Ngày 16/11/2017, BCH Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần 319.5 đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022.      Dự, chỉ đạo Đại hội có các đồng chí...

Khách hàng đối tác