Chi bộ Xí nghiệp 319.7: Tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ tư, 20/05/2020
     Ngày 20/5/2020 Chi bộ Xí nghiệp 319.7 đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hàm - Uỷ viên Thường vụ...
     Ngày 16/5/2020 Đảng bộ Xí nghiệp 9 đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hàm - Uỷ...
Chấp hành Chỉ thị số 538-CT/ĐU ngày 15/8/2019 của Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty 319 về đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Tổng công ty, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ...
     Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chi bộ Văn phòng được chọn là đơn vị tổ chức đại hội trước để rút kinh nghiệm cho các chi bộ cơ quan Tổng công ty. Đây là nhiệm vụ quan trọng nên Chi ủy Văn...
     Trong hai ngày 12 và 13/3/2020 Đảng bộ Xí nghiệp 296 đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội Đảng bộ Xí nghiệp 296 nhiệm kỳ 2020 - 2022 được...
   Trong không khí thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang ra sức lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 130 năm ngày...
     Ngày 20/1/2020, Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2019, triển khai kế hoạch công tác năm 2020. Dự Hội nghị có đại biểu đại diện các cơ quan Bộ...

Khách hàng đối tác