Đoàn cơ sở cơ quan Tổng công ty: Đại hội Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thứ ba, 16/05/2017
     Ngày 16/5/2017, Đoàn cơ sở cơ quan Tổng công ty 319 đã tổ chức Đại hội Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đại tá Trần Trung Luyến - UVTV Đảng ủy,...
     Ngày 16/05/2017, Đoàn cơ sở Chi nhánh Hưng Yên tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022. Dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đại tá Lại Văn Cầm - Phó Chủ nhiệm Chính trị Tổng công ty; các...
      Ngày 12/5/2017, Xí nghiệp 319.9 - Tổng công ty 319 BQP đã tổ chức Đại hội Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đại tá Lại Văn Cầm - Phó Chủ nhiệm...
     Trong không khí thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 13/5/2017, Đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV 319.5...
     Sáng 12/5/2107, Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần 319.12, Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Đại tá Đinh Quang Trường Chủ...
     Ngày 12/05/2017, Đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV 29 tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022. Dự Đại hội có Đại tá Đinh Quang Trường - Chủ nhiệm Chính trị; Đại úy Nguyễn Xuân Hồng - Cán bộ phụ...
     Ngày 10/5/2017, Công ty 319 Miền Trung/TCT 319 BQP đã tổ chức Đại hội Đoàn cơ sở Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tham dự Đại hội, có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng toàn thể cán...

Khách hàng đối tác