Xí nghiệp 319.8: Hội nghị người lao động năm 2022 Tổng kết nhiệm vụ năm 2021

Thứ sáu, 14/01/2022
     Ngày 13/01/2022 Xí nghiệp 319.8 đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022 và Tổng kết nhiệm vụ năm 2021. Dự, theo dõi và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hàm - Ủy...
     Chiều ngày 12/01/2022 Xí nghiệp 319.7 đã tổ chức hội nghị Đảng ủy Ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Dự, theo dõi và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn...
     Chiều ngày 13/01/2022, Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319 đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022 và tổng kết nhiệm vụ năm 2021. Dự, theo dõi và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại...
     Sáng ngày 13/01/2022, Đảng ủy Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng 319 tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Dự, chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá...
     Thực hiện Kế hoạch CTĐ, CTCT, được sự nhất trí của Thường vụ, Đảng ủy Tổng công ty, ngày 13/01/2021 Đảng ủy Công ty TNHH MTV Xử lý bom, mìn, vật nổ 319 tổ chức hội nghị Đảng ủy ra...
      Ngày 12/01/2022, tại trụ sở Khu B Tổng công ty, Xí nghiệp 319.9 đã long trọng tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022 và Tổng kết nhiệm vụ năm 2021. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có...
     Sáng ngày 10/01/2022, tại khu B - Trụ sở Tổng công ty 319, Công ty cổ phần 319.5 đã long trọng tổ chức Hội nghị Đảng ủy phiên họp cuối năm 2021 nhằm quán triệt nghị quyết lãnh đạo đơn...

Khách hàng đối tác