Công ty TNHH MTV xử lý bom, mìn, vật nổ 319 : Tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023 và Tổng kết nhiệm vụ năm 2022

Thứ sáu, 13/01/2023

          Ngày 13/01/2022 Công ty TNHH MTV xử lý bom, mìn, vật nổ 319 tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023 và Tổng kết nhiệm vụ năm 2022, nhằm đánh giá việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ của cán bộ, đoàn viên, nhân viên và người lao động. Phát huy quyền dân chủ của cán bộ, đoàn viên, nhân viên và người lao động trong tham gia quản lý, xây dựng cơ quan, đơn vị; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; ký thỏa ước lao động tập thể theo đúng quy định của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam. Đánh giá thực chất kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác của đơn vị trong năm 2022; thảo luận bàn biện pháp xây dựng đề án sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị năm 2023 của Công ty phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2022 và phát động phong trào TĐQT nắm 2023. Đến dự, chỉ đạo Hội nghị,Đồng chí:Đại tá Đặng Văn Thịnh - Phó Tổng Giám đốc, Tổng công ty, Đồng chí Nguyễn Văn Đề - Phó Trưởng Ban -  Ban Công đoàn Quốc Phòng,  đại biểu Phòng Chính trị, Phòng KTNB; Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật; Phòng TCLĐ; Văn phòng Tổng công ty, các đồng chí trong Đảng ủy, Bam Giám đốc, KSV cùng  120 Cán bộ, CNV, người lao động trong toàn Công ty.

Đại tá Đặng Văn Thịnh - Phó Tổng Giám đốc trao bằng khen cho tập thể, cá nhân

có thành tích xuất sắc trong phong trao TĐQT năm 2022

     Năm 2022 Công ty thực hiện nhiệm vụ luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Tổng công ty, đơn vị ổn định về tổ chức, biên chế, đủ việc làm và có gối đầu năm sau, các chỉ tiêu SXKD vượt cao so với kế hoạch đề ra, cơ quan, đơn vị an toàn về mọi mặt, đảm bảo tốt lương, thưởng, thu nhập cho người lao động.  Tuy nhiên, những tháng đầu năm dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, công trình, dự án ở khắp các tỉnh, thành cả nước công tác huy động và luân chuyển lao động gặp nhiều khó khăn, một số dự án chưa bố trí được vốn dừng triển khai, thời gian phục vụ thanh tra, kiểm toán nhiều, giá vật tư, nguyên vật liệu tăng cao, chỉ tiêu SXKD vượt cao khó khăn trong việc cân đối các chỉ tiêu tài chính, lĩnh vực rà phá bom, mìn thiếu đội trưởng sĩ quan công binh, lĩnh vực giao thông, xây lắp thiếu đội ngũ kỹ sư có tay nghề cao, chỉ huy trưởng công trường, trang thiết bị máy móc chủ yếu thuê chưa thực sự đáp ứng yêu cầu thi công dự án giá trị sản lượng lớn. Nhưng với sự quyết tâm, đoàn kết, sáng tạo, chủ trương đúng đắn, phương pháp tổ chức thực hiện khoa học, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty đã xác định mục tiêu hợp lý, giải pháp thực hiện chặt chẽ để lãnh đạo nhiệm vụ chính trị trọng tâm SXKD bảo đảm đúng hướng, đúng pháp luật, các mặt công tác được triển khai thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, đạt kết quả tốt. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thi công 235 dự án RPBMVN bảo đảm an toàn, đạt yêu cầu về tiến độ, chất lượng của Chủ đầu tư, đúng quy trình kỹ thuật của Bộ Quốc phòng, phối hợp tốt với các cơ quan quân sự địa phương trong thi công cũng như hủy bom, đạn sau dò tìm, tổ chức rà phá bom mìn vật nổ trên 12.000 ha. Thi công 08 dự án giao thông, xây dựng, hoàn thành và bàn giao 04 công trình. Phối hợp với Văn Phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình tuyến đường liên kết các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc. Đẩy mạnh mở rộng thị trường tìm kiếm việc làm trong cả hai lĩnh vực, đủ việc làm trong năm và có gối đầu năm sau. Giá trị sản lượng: 602,970 tỷ đồng/482,829 tỷ đồng, đạt 124,9% KH năm. Doanh thu: 661,958 tỷ đồng/505,561tỷ đồng, đạt 130,9% KH năm. Thu hồi vốn: 694,203 tỷ đồng/455,005 tỷ đồng, đạt 152,6% KH năm. Lợi nhuận trước thuế: 32,887 tỷ đồng/28,591 tỷ đồng, đạt 115% KH năm. Thu nhập bình quân: 13,908,827 đ/người/tháng, đạt 116,44% KH năm.

     Phát biểu chỉ đạo; đồng chí Đại tá Đặng Văn Thịnh - Phó Tổng Giám đốc, Tổng công ty, thay mặt lãnh đạo, chỉ huy Tổng công ty ghi nhận và biểu dương sự đoàn kết, phấn đấu, nỗ lực vượt bậc của toàn thể cán bộ, CNV, người lao động của Công ty trong năm qua. Bước sang năm 2023 trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn với tiềm năng, nội lực của đơn vị và với những mục tiêu, chỉ tiêu đơn vị đã xác định trong Báo cáo Trung tâm, cùng với những kết quả mà Công ty TNHH MTV xử lý bom, mìn, vật nổ 319 đã đạt được những năm qua, với ý chí và quyết tâm, lãnh đạo, chỉ huy Tổng công ty tin tưởng toàn thể cán bộ, CNV và người lao động đơn vị sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD và xây dựng đơn vị, góp phần cùng toàn Tổng công ty thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ năm 2023 và tạo đà những năm tiếp theo./.

Tin bà và ảnh; Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Thu Hà - Trợ lý PCT Công ty

 

 

 

Khách hàng đối tác