Tổng công ty 319 vững vàng phát triển và hội nhập

Thứ hai, 05/03/2012

     Tổng công ty 319 là doanh nghiệp kinh tế - quốc phòng, tiền thân là Sư đoàn 319 (Quân khu3), được thành lập ngày 07-3-1979 theo Quyết định số 231/QĐ-QP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Trải qua 33 năm xây dựng và phát triển, từ một Sư đoàn khung làm nhiệm vụ huấn luyện quân dự bị động viên và chiến sĩ mới chuyển sang thực hiện nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế, qua nhiều lần củng cố, chuyển đổi mô hình tổ chức, hoạt động và thay đổi tên gọi, đến nay, đã trở thành một doanh nghiệp lớn của Quân đội. Thực hiện chủ trương sắp xếp các doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng, tháng 12-2011, Tổng công ty được điều chuyển từ Quân khu 3 về trực thuộc Bộ Quốc phòng và Đảng bộ Tổng công ty về trực thuộc Quân uỷ Trung ương. Hiện nay, Tổng công ty tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, gồm 7 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHHMTV), 4 công ty cổ phần, 8 đơn vị hạch toán phụ thuộc và 12 phòng, ban chức năng;sản xuất, kinh doanh (SXKD) đa ngành nghề. Trong đó, lĩnh vực hoạt động chủ yếu, thế mạnh của Tổng Công ty là: xây dựng công trình giao thông, nhà cao tầng; rà phá bom mìn, vật nổ; thăm dò, khai thác khoáng sản; đầu tư kinh doanh bất động sản; sản xuất vật liệu xây dựng; khảo sát thiết kế và tư vấn đầu tư xây dựng; kinh doanh thương mại. Trong suốt chặng đường xây dựng và trưởng thành, Tổng công ty luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, hoạt động SXKD đạt hiệu quả cao, đảm bảo đúng định hướng, đúng pháp luật Nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng. Uy tín, vị thế và thương hiệu của Tổng công ty đã được khẳng định và đánh giá cao trên thương trường.     Với những thành tích đạt được, Tổng công ty đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới; được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và các bộ,ngành Trung ương, các địa phương tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

     Những năm gần đây, trước yêu cầu đổi mới, phát triển doanh nghiệp, đáp ứngnhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế của Quân đội trong tình hình mới và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, nhiệm vụ của Tổng công ty có sự phát triển. Trong khi đó, do tác động của khủng hoảng tài chính - kinh tế toàn cầu, cùng những khó khăn của tình hình kinh tế - xã hội đất nước, hoạt động SXKD của Tổng công ty đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn, nhất là khả năng cạnh tranh, việc làm. Đây cũng là giai đoạn Tổng công ty có nhiều sự thay đổi, nhiều vấn đề mới đặt ra cần giải quyết. Trước bối cảnh đó, Đảng uỷ, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc Tổng công ty đã có nhiều chủ trương, giải pháp thực hiện đổimới toàn diện Tổng công ty, từ hoạch định chiến lược SXKD, hoàn thiện cơ cấu tổchức bộ máy và các thiết chế, mở rộng quy mô, ngành nghề, phát triển thị trường,đối tác đến xây dựng thương hiệu, uy tín…
     Nhờ có sự thống nhất cao về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên (CBCNV), người lao động; đặc biệt, với tư duy đổi mới nhạy bén, năng động,sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, Tổng công ty khôngchỉ vượt qua khó khăn, thách thức, mà còn có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện,vững vàng hội nhập thị trường trong nước và khu vực. Năng lực, sức cạnh tranh và hiệu quả SXKD của Tổng công ty có sự bứt phá ngoạn mục; nguồn vốn được bảo toàn, phát triển tốt; hoạt động SXKD được mở rộng cả về quy mô, ngành nghề và địa bàn hoạt động; việc làm và đời sống của người lao động được giữ ổn định và cải thiện rõ nét. Tính riêng năm 20112 (so với năm 2010), giá trị sản xuất của Tổng công ty đạt hơn 2.075 tỷ đồng (tăng 41%); doanh thu đạt 1.925 tỷ đồng (tăng 81%); lợi nhuận trước thuế đạt 50 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 56 tỷ đồng (tăng 25%); sức sinh lợi của vốn chủ sở hữu đạt 17,9% (tăng 2,4%); thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 5,26 triệu đồng/người/tháng (tăng8%). Tổng công ty được đánh giá là một trong những đơn vị đạt hiệu quả SXKDcao trong khối các doanh nghiệp của toàn quân; năm 2009, nằm trong Top 20 doanh nghiệp xuất sắc nhất đoạt Giải thưởng “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển”; năm 2010, đoạt Cup, Giải thưởng và nằm trong Top 10 “Thương hiệu nổi tiếng quốc gia”…

     Phát huy truyền thống đơn vị “Anh hùng Lao động” và những kết quả đạt được, Tổng công ty đang tiếp tục tập trung ổn định cơ cấu tổ chức, nâng cao hơn nữa hiệu quả SXKD, với mục tiêu đạt giá trị sản lượng 4.000 tỷ đồng, doanh thu đạt 3.500 - 3.800 tỷ đồng vào năm 2015; tạo bước phát triển và vị thế mới cho Tổng công ty, như Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ 9 đã xác định. Để thực hiện tốt mục tiêu đó, Tổng công ty đã và đang tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

     Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ SXKD. Đây là nguyên tắc,đồng thời là nhân tố quan trọng, quyết định việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm của Tổng công ty, đảm bảo cho Tổng công ty phát triển vững chắc, đúng định hướng. Theo đó, Tổng công ty xác định mọi hoạt động SXKD phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, chặt chẽ, thống nhất của Đảng uỷ, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc Tổng công ty và cấp uỷ, chỉ huy các đơn vị. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng về kết hợp kinh tế với quốc phòng, cùng các chỉ thị, nghị quyết về nhiệm vụ tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế của Quân đội, cấp uỷ các cấp cần xây dựng các chủ trương, giải pháp lãnh đạo cụ thể sát với nhiệm vụ của đơn vị. Trước hết, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị,tư tưởng, làm cho mọi CBCNV, người lao động nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ được giao; hiểu đúng chủ trương sắp xếp, chuyển đổi mô hình hoạt động của Tổng công ty, tạo sự đoàn kết, đồng thuận về nhận thức và hành động. Cùng với đó, các đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh SXKD ở các lĩnh vực truyền thống, ngành nghề có tỷ suất lợi nhuận cao… nhằm phát huy thế mạnh, giữ vững nhịp độ tăng trưởng, tiếp tục khẳng định thương hiệu; đồng thời, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ đối với các lĩnh vực, ngành nghề SXKD mới, đơn vị mới thành lập,các công trình, dự án trọng điểm. Mặt khác, trên cơ sở quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI của Đảng, các đơn vị cần chú ý đặt lên hàng đầu việc kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp uỷ, tổchức đảng các cấp, đảm bảo giữ vững sự lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp và sắp xếp lại lực lượng, theo hướng “tinh gọn, hiệu quả”. 

     Hai là, tập trung đầu tư có chiều sâu cả nguồn nhân lực và trang thiết bị; nhất là xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Nguồn nhân lực là nền tảng giúp tạo ra sự khác biệt, mang lại lợi thế và năng lực cạnh tranh, quyết định sự tồn tại và phát triển của Tổng công ty cả trước mắt và lâu dài. Do đó, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng về làm việc tại Tổng công ty. Trong đó, chú trọng thu hút, xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ chỉ huy, quản lý, đội ngũ chỉ huy trưởng công trường, cán bộ kỹ thuật và công nhân có tay nghề thợ bậc cao. Việc tuyển dụng phải tuân thủ nghiêm các quy trình, quy chế đã xác định,đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch,gắn phát triển số lượng với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Mặt khác, các đơn vị đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực toàn diện cho đội ngũ CBCNV, nhất là đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật, cán bộ quản lý, chủ trì các cấp. Đặc biệt, chú trọng đào tạo lại theo chức danh, tăng cường bồi dưỡng qua thực tiễn công việc, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức trong các lĩnh vực hoạt động và ngành nghề SXKD mới. Cùng với tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, cấp uỷ, chỉ huy các cấp cần làm tốt công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ;tích cực phát hiện, đào tạo có định hướng đối với cán bộ trẻ có triển vọng, mạnh dạn bổ nhiệm vào các cương vị lãnh đạo, quản lý. Tổng Công ty tiếp tục duy trì việc luân chuyển cán bộ, để tạo động lực và môi trường cạnh tranh lành mạnh cho mọi người phấn đấu. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị chủ động làm tốt việc phân loại lao động, sàng lọc và kiên quyết đưa ra khỏi biên chế theo đúng quy định của pháp luật những lao động không đạt yêu cầu, đi đôi với quan tâm thích đáng đến các chính sách tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi xã hội đối với lao động có chất lượng cao.

     Cùng với phát triển nguồn nhân lực, việc đầu tư hiện đại hoá trang,thiết bị của Tổng công ty được thực hiện theo hướng: tập trung,có chiều sâu, có trọng điểm; ưu tiên mua sắm thiết bị, máy móc có công nghệ tiên tiến, chuyên dụng và hiện đại để đi tiên phong trong thi công các công trình lớn, công trình trọng điểm, nâng cao một bước năng lực SXKD của các đơn vị.

     Ba là, tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả, tính chuyên nghiệp trong công tác quản lý, chỉ huy, điều hành SXKD. Xác định đây làkhâu đột phá quan trọng, Tổng  công ty đã và đang đẩy mạnh đổi mới toàn diện về cơ chế quản lý, điều hành SXKD. Theo đó, thực hiện kết hợp chặt chẽ giữa điều hành tập trung, thống nhất của Tổng công ty với giao quyền tự chủ cho đơn vị, có sự phân công, phân cấp rõ ràng giữa trách nhiệm và quyền lợi của các tập thể, cá nhân; gắn trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy với kết quả SXKD của đơn vị; lấy hiệu quả SXKD và phát triển năng lực cạnh tranh là thước đo sự phát triển của đơn vị, năng lực của cán bộ chủ trì. Để tiếp tục thực hiện tốt điều đó, các đơn vị cần kết hợp đẩy mạnh phân công, phân cấp, phân quyền với tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; thực hiện tốt việc quản lý các ngành theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008. Lãnh đạo, chỉ huy từ Tổng công ty đến các đơn vị thành viên tích cực bám, nắm cơ sở, kiểm tra, đôn đốc đến từng công trường; nhất là các công trình trọng điểm, các công trình ở vùng sâu, vùng xa, các đơn vị mới thành lập hoặc có khó khăn. Đặc biệt, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Hội đồng thành viên và sự quản lý, điều hành trực tiếp của Tổng Giám đốc với hoạt động của các chi nhánh. Trên cơ sở hoạt động thực tiễn, cơ quan kết hợp với đơn vị đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện Quy chế quản trị Tổng công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, các quy định về:phân công chỉ huy; người đại diện vốn; quản lý doanh thu, chi phí, tài sản, định mức khoán, quản lý nguồn nhân lực, các chính sách về thi đua, khen thưởng, phúc lợi… nhằm tăng cường trách nhiệm công việc, đảm bảo quyền và lợi ích của người thực hiện. Mọi CBCNV, người lao động trong Tổng công ty thực hiện làm việc theo quy chế, quy định, kiên quyết khắc phục tình trạng đơn giản, ỷ lại, quan liêu, bệnh thành tích… Đối với công tác chỉ huy, điều hành SXKD, Tổng công ty tiếp tục tiến hành chặt chẽ, linh hoạt theo hướng triển khai toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm. Trước mắt, các đơn vị đẩy mạnh kiện toàn bộ máy chỉ huy,điều hành SXKD các cấp; nâng cao năng lực của các ban điều hành tại các công trình, dự án lớn theo hướng tập trung, chuyên sâu; đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm, nâng cao năng suất lao động;chú trọng thực hiện tốt các cam kết về tiến độ và lấy chất lượng các công trình, chất lượng sản phẩm, dịch vụ là mục tiêu hàng đầu, để giữ vững uy tín, thương hiệu của Tổng công ty.

     Đạt được mục tiêu trên vào năm 2015 như đã xác định là một thách thức không nhỏ đối với Tổng công ty. Song đó lại là động lực để Tổng công ty 319 phát triển và khẳng định mình trong giai đoạn mới, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân.
 

                                                                                                                                                                                                                                                     Đại tá Phùng Quang Hải 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác