Đảng ủy Công ty TNHH MTV xử lý bom, mìn, vật nổ 319/Tổng công ty 319 Hội nghị phiên cuối năm 2017

Thứ ba, 16/01/2018

     Thực hiện Kế hoạch CTĐ, CTCT năm 2017, được sự nhất trí của Thường vụ, Đảng ủy Tổng công ty, ngày 16/01/2017 Đảng uỷ Công ty TNHH MTV Xử lý bom, mìn, vật nổ 319 tổ chức phiên họp cuối năm 2017. Nhằm quán triệt những nội dung chính trong Nghị quyết của Đảng ủy Tổng công ty về lãnh đạo nhiệm vụ năm 2018. Đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các mặt công tác của Đảng uỷ Công ty năm 2017; đề ra phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018 sát tình hình thực tế đơn vị. Dự chỉ đạo Hội nghị Đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hàm, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy - Phó Tổng Giám đốc, Tổng công ty và các đồng chí đại biểu, đại diện cho các Phòng, Ban cơ quan chức năng Tổng công ty.

Đ/c Đại tá Nguyễn Đình Hàm - UVTV Đảng uỷ, Phó TGĐ Tổng công ty phát biểu tại chỉ đạo Hội nghị

     Năm 2017 hoạt động SXKD của Công ty gặp nhiều những khó khăn, thử thách, nhưng Đảng uỷ Công ty đã tập trung lãnh đạo bám sát Nghị quyết của cấp trên, vận dụng có hiệu quả vào tình hình thực tế của đơn vị, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tương đối tốt nhiệm vụ chính trị trong tâm SXKD đúng hướng, đúng pháp luật, độ tăng trưởng hợp lý; Giá trị sản xuất: 300 tỷđồng = 100% KH năm. Doanh thu: 301,756 tỷ đồng = 95,12% KH năm. Thu hồi vốn: 310,886 tỷ đồng = 100% KH năm. Lợi nhuận: 27,539 tỷ đồng. Tiền lương bình quân tháng: 9.576.000đồng/người/tháng.

     Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hàm - Ủy viên Thường vụ  Đảng ủy - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đã biểu dương những kết quả đạt được của Công ty trong năm qua. Những kết quả trên góp phần củng cố niềm tin, xây dựng ý chí quyết tâm, tạo động lực mới bảo đảm cho cán bộ, đảng viên, CNV trong Công ty nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD, xây dựng đơn vị, góp phần vào sự thành công và phát triển chung của Tổng công ty. Năm 2018 với nhiều khó khăn, thách thức mong rằng tập thể Đảng ủy Công ty luôn là một tập thể đoàn kết, vững mạnh, phát huy trí tuệ tập thể, thống nhất ý chí, hành động, nghiêm túc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt công tác của đơn vị. Từng đồng chí Ủy viên phải thực sự gương mẫu, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói đi đôi với làm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong chỉ đạo, trong hành động, có ý thức trách nhiệm cao đóng góp vào các quyết định chung của Đảng ủy. Thường xuyên làm tốt công tác nắm, quản lý và định hướng tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Nghiên cứu, rút kinh nghiệm từ thực tiễn, xây dựng cơ chế phù hợp để huy động được và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài đơn vị, nâng cao năng lực về vốn và khả năng cạnh tranh trên các lĩnh vực có thế mạnh. Đánh giá, phân loại, phân nhóm công trình, dự án để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ SXKD, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.

Tin bài và ảnh: Đại úy Nguyễn Thị Thu Hà NVPCT Công ty.

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác