Đảng ủy Công ty TNHH MTV 319.1/TCT 319: Kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Thứ sáu, 24/02/2017

     Ngày 24/02/2017, Đảng ủy Công ty 319.1 tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác lãnh đạo của Đảng ủy Công ty năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

     Năm 2016, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, tác động, chi phối. Song tập thể Đảng ủy Công ty đã thường xuyên quán triệt, nắm vững nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát đúng với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của Công ty, cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xây dựng được khối đoàn kết thống nhất trong đơn vị, phát huy tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động, tạo nên sức mạnh tổng hợp, bảo đảm cho Công ty thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Đời sống vật chất, tinh thần, các chế độ chính sách thường xuyên được bảo đảm tốt. Duy trì nghiêm túc các chế độ nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật; năm 2016 toàn Công ty không có vụ việc vi phạm kỷ luật nào phải xử lý, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt; xây dựng tổ chức đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD. Tập thể Đảng ủy và các Đảng ủy viên Đảng ủy luôn có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định; luôn đổi mới phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc theo hướng khoa học, sát thực tiễn, sát cơ sở. Đảng ủy và toàn Đảng bộ Công ty không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đồng chí Hoàng Việt Võ - Bí thư Đảng ủy Công ty 319.1 chủ trì Hội nghị

      Phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn, nhìn thẳng vào sự thật, nêu cao tính đấu tranh tự phê bình và phê bình, Hội nghị đã kiểm điểm, nhìn nhận, đánh giá, thảo luận sôi nổi, tập trung vào những vấn đề còn tồn tại trong năm qua. Đặc biệt kiểm điểm tập thể Đảng ủy và các Đảng ủy viên gắn sát, đối chiếu với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ và sự nêu gương của các Đảng ủy viên, nhất là sự nêu gương của cán bộ chủ trì. Trên cơ sở đó tìm ra nguyên nhân, đề ra phướng hướng, biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại, khuyết điểm.

      Năm 2017, Đảng ủy Công ty tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, giữ nghiêm kỷ luật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng sát thực tế, tạo sự chuyển biến toàn diện, vững chắc trong công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt./.

Bài & ảnh: Thiếu tá Lê Đình Công - Trợ lý phòng Chính trị Công ty 319.1

 

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác