Công ty Cổ phần Bê tông 319/ TCT 319: Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Thứ hai, 24/04/2017

     Ngày 23/04/2017, tại Trụ sở Khu B Tổng công ty 319, số 147 Nguyễn Văn Cừ, Hà Nội. Công ty CP Bê Tông 319 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

     Dự Đại hội có các ông/bà trong HĐQT; Ban Kiểm soát; Ban Giám đốc; cùng có sự tham gia của các cổ đông sở hữu đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền tham dự, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty CPBT 319.

     Với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ  Đại hội đã tập hợp, huy động và khơi dậy được niềm tin của toàn thể cổ đông vào sự lãnh đạo, chỉ đạo và quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2017 mà Hội đồng Quản trị Công ty đã đề ra.

Đ/c Đại tá Nguyễn Văn Huy - Phó TGĐ Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

    Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tá Nguyễn Văn Huy - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đánh giá cao kết quả đạt được, đồng thời định hướng những chủ trương quan trọng cho nhiệm vụ SXKD, xây dựng đơn vị năm 2017. Đồng chí nhấn mạnh Công ty cần nhanh chóng kiện toàn hệ thống lãnh đạo, chỉ huy các cấp có đủ năng lực trong tổ chức điều hành SXKD; chủ động mở rộng ngành nghề để nâng cao giá trị SXKD của đơn vị.

          

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác