Công ty 319.1/TCT319BQP: Tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Thứ sáu, 26/05/2017

     Ngày 26/5/2017, Công ty TNHH một thành viên 319.1 đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn trong Công ty (2015 - 2017). Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc; Kiểm soát viên; Trưởng, Phó các phòng chức năng, cùng đại diện chỉ huy các ban điều hành thi công và toàn thể cán bộ, CNV khối cơ quan Công ty.

     Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc, đồng chí Thiếu tá Hoàng Việt Võ - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty đã thông báo nhanh một số nội dung quan trọng được thảo luận, thống nhất và kết luận tại Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Trên cơ sở đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức tư tưởng và hành động; xây dựng ý thức trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đ/c Thiếu tá Hoàng Việt Võ - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XII

     Tại Hội nghị này, Công ty cũng đã tổ chức rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Công ty (2015 - 2017). Hội nghị đã thống nhất đánh giá tình hình chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước của cán bộ, CNV, người lao động có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào việc nâng cao trình độ nhận thức, hiểu biết về pháp luật, kỷ luật Quân đội; qua đó xây dựng được ý thức tự giác trong chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật cho cán bộ, CNV, người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

     Tại Hội nghị các ý kiến tham luận đều nhất trí cho rằng, có được kết quả trên, bên cạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác giáo dục, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp trên về chấp hành pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn, cấp ủy, người chỉ huy các cấp đã làm tốt công tác nắm, dự báo, định hướng nhận thức tư tưởng cho cán bộ, CNV, người lao động và xử lý, giải quyết hiệu quả những vấn đề nảy sinh. Coi trọng và thực hiện nghiêm công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; chăm lo ngày một tốt hơn đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, CNV, người lao động.

     Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Thiếu tá Hoàng Việt Võ - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty đã ghi nhận, biểu dương kết quả đã đạt được về công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh, định hướng một số nội dung cần thực hiện đối với công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Công ty, trong đó coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, gắn công tác giáo dục, quản lý, chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước với việc xem xét, quyết định khen thưởng phong trào thi đua Quyết thắng, đánh giá tổ chức đảng, đảng viên và nhận xét, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ hàng năm, góp phần xây dựng tổ chức đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD./.

Bài: 1// Lê Đình Công - Trợ lý Chính trị/Công ty 319.1;

Ảnh: 2/CN Lê Duy Trình - Trợ lý TC-HC/Công ty 319.1.

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác