Xí nghiệp 319.9: Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2017 và Đại hội CNVC năm 2018.

Thứ hai, 22/01/2018

   Ngày 22/01/2018,  Xí nghiệp 319.9 tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2017 và Đại hội CNVC năm 2018. Dự, theo dõi nắm kết quả Hội nghị và Đại hội của Xí nghiệp Có các đồng chí Kiểm soát viên Tổng công ty; Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ và đồng chí Phó trưởng Phòng Kế hoạch Kỹ thuật Tổng công ty. Tham dự  Hội nghị tổng kết và Đại hội CNVC có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng toàn thể CBCNV, người lao động trong toàn Xí nghiệp.

   

Đ/c Trung tá Dương Thế Dũng - Giám đốc Xí nghiệp trao thưởng

cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào TĐQT năm 2017

   Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Thảo luận, làm rõ ưu, khuyết điểm, đi sâu phân tích những tồn tại, chỉ ra nguyên nhân hạn chế và đề ra phương hướng nhiệm vụ cũng như các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD xây dựng đơn vị năm 2018. Theo đó  năm 2017 với sự nỗ lực quyết tâm cao, Xí nghiệp đã triển khai tổ chức thực hiện toàn diện các mặt công tác, hoàn thành cơ bản nhiệm vụ SXKD, xây dựng đơn vị. các cơ quan đơn vị đã phối hợp chặt chẽ  trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ, đảng viên thường xuyên được quan tâm giáo dục, rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng và thu hút, kiện toàn đảm bảo số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, CNV, người lao động ổn định, yên tâm công tác, gắn bó xây dựng đơn vị. Hoạt động CTĐ, CTCT được tiến hành đồng bộ,đạt chất lượng hiệu quả; Tập trung xây dựng đơn vị chính quy, tăng cường kỷ luật, kỷ cương được chú trọng, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Năm 2018, Xí nghiệp phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu SXKD Tổng công ty giao với giá trị sản lượng: 151,67 tỷ đồng; Doanh thu: 172,45 tỷ đồng; Thu nhập bình quân: 9.152.000 đồng/người/tháng. Tập trung xây dựng đơn vị VMTD, triển khai nội dung công tác Cổ phần hóa theo kế hoạch và chỉ đạo của Tổng công ty. Phát huy dân chủ, tăng cường tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyền lợi người lao động trong thực hiện các nhiệm vụ, Đại hội đã thông qua và ký kết Thỏa ước lao động tập thể; Tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2017 và Phát động phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2018.

Các đồng chí Đại biểu Tổng công ty chụp ảnh lưu niệm cùng đơn vị

    Trước đó ngày 19/01/2018, Đảng ủy Xí nghiệp đã tổ chức Hội nghị phiên cuối năm kiểm điểm, đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2017. Đồng thời thảo luận quyết nghị những chủ trương, biện pháp lớn nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018, trọng tâm là nhiệm vụ chính trị trung tâm của Xí nghiệp.

Bài và ảnh: Nguyễn Thị Hạnh – Nhân viên Ban Chính trị Hành chính

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác