Đảng bộ Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29: Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2018 - 2020

Thứ năm, 15/03/2018

     Từ ngày 12-15/03/2018, các chi bộ thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 đã bắt đầu tiến hành tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020.

     Các đại hội đã thảo luận, thông qua Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2015-2018 . Dự thảo Nghị quyết tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung, yêu cầu NQTW4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ QUTW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 85-CT/ĐU ngày 04/9/2014 của Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty; Hướng dẫn số 1124/HD-TCT319 ngày 23/9/2014 của Tổng công ty về đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Tổng công ty.

 

Ban Chấp hành Chi bộ Phòng Tổ chức - Hành  nhiệm kỳ 2018 - 2020

ra mắt trước đại hội

     Nội dung Dự thảo Nghị quyết tập trung vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thực hiện các khâu đột phá và công tác xây dựng chi bộ, đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng chi bộ; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, trong đó xác định rõ các chỉ tiêu, giải pháp đột phá vào nhiệm vụ trọng tâm và khâu yếu, mặt yếu của chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020.

     Tiếp sau đó, tất cả các chi bộ đã tiến hành bầu ra cấp ủy mới cho nhiệm kỳ 2018-2020. Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới được tiến hành chặt chẽ đúng quy trình theo Hướng dẫn số 1776/HD-CT, ngày 10/9/2014 của Tổng cục Chính trị và Hướng dẫn số 1124/HD-TCT319, ngày 23/9/2014 của Tổng công ty 319 về tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Tổng công ty.

     Kết quả đại hội của các chi bộ sẽ được thể hiện rõ với quyết tâm cao của các cấp ủy trong triển khai những công việc sau đại hội, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, trí tuệ để lãnh đạo chi bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra trong cả nhiệm kỳ, trước hết là lãnh đạo chi bộ hoàn thành nhiệm vụ năm 2017-2018, góp phần xây dựng Đảng bộ Công ty phát triển vững mạnh, toàn diện. 

Bài và ảnh: Lan Anh - Minh Dũng

 

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác