Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xử lý bom, mìn, vật nổ 319/Tổng công ty 319 Hoàn thành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2018 - 2020

Thứ ba, 20/03/2018

     Thực hiện theo quy định Điều lệ Đảng khóa XII, Chấp hành Chỉ thị của Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty và hướng dẫn của Phòng Chính trị Tổng công ty, từ ngày 12/3 - 20/3/2018, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xử lý bom, mìn, vật nổ 319 hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2020. Đại hội Chi bộ thực hiện 02 nội dung, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2018, nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp thực hiện nhiệm kỳ 2018 2020;  bầu Chi ủy, bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ đảm bảo số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý, có năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ và Nghị quyết của Đảng bộ cấp trên. 

     Đảng ủy Công ty lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ thực hiện công tác chuẩn bị nhân sự, gắn với thực hiện sắp xếp kiện toàn tổ chức biên chế. Thực hiện công tác kiểm tra, rà soát chính trị nội bộ, thẩm tra, xác minh, kết luận trước khi tiến hành đại hội đối với những cấp ủy, chi bộ có vấn đề mất đoàn kết nội bộ, hoặc có đơn thư tố cáo, khiếu nại theo đúng quy định. Những đảng viên có vấn đề về chính trị phải thẩm tra, kết luận trước khi giới thiệu bầu vào cấp ủy.  Chỉ đạo cấp ủy, chi bộ Chi nhánh số 2 Đại hội điểm để rút rút kinh nghiệm trước khi triển khai các cấp ủy, chi bộ còn lại trong toàn đảng bộ. Phân công các đồng chí đảng ủy viên Đảng ủy Công ty phụ trách các cấp ủy, chi bộ, trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội, chú trọng các nội dung như; xây dựng đề cương báo cáo, Nghị quyết Đại hội, kịch bản đại hội, biên bản, trang trí khánh tiết, chương trình đại hội đảm bảo các yêu cầu theo quy định. Trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội, các chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động. Công tác chuẩn bị nhân sự giới thiệu cho chi bộ, dự kiến phương án báo cáo Đảng ủy Công ty thẩm định đảm bảo chất lượng, tính kế thừa, phát triển, có số lượng, cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện, gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ mới. Công tác Bảo vệ Chính trị nội bộ cũng đã được các chi bộ quan tâm gắn với quy trình thực hiện công tác nhân sự tham gia chi ủy chi bộ, đều đã được xác định rõ ràng về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay. 7/7 cấp ủy, chi bộ đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2020,  2/7 chi bộ bầu cấp ủy, 4/7 chi bộ bầu bí thư, phó bí thư, 1/7 chi bộ bầu bí thư, công tác bầu cử được thực hiện đúng trình tự, quy chế bầu cử trong Đảng, đảm bảo số lượng, cơ cấu đã chuẩn bị. 

     Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2018 - 2020 được thể hiện tinh thần đổi mới về phương thức, phong cách lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương; coi trọng chất lượng; phát huy cao trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng và của cán bộ, đảng viên. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2017 của các Chi bộ, được gắn với đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời đưa ra phương hướng khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, giải pháp thực hiện. Đại hội được tổ chức trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí, phô trương, hình thức. Sự thành công của Đại hội các chi bộ, đã khẳng định vị trí, tầm quan trọng và ý trí, sự thống nhất cao, thấm nhuần quan điểm chỉ đạo của Thường vụ Đảng Tổng công ty; sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty, tạo tiền đề, niềm tin phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và người lao động, phát huy tính dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

     Một số hình ảnh đại hội:

 

Tin bài: Đại úy QNCN Nguyễn Thị Thu Hà - NV PCT Công ty.

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác