Khối thi đua số 1/TCT 319 Hội nghị sơ kết phong trào Thi đua Quyết thắng 6 tháng đầu năm 2018

Thứ hai, 02/07/2018

     Ngày 28/6/2018, tại khu B - Trụ sở Tổng công ty 319, Khối thi đua số 1/TCT 319 đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào Thi đua Quyết thắng 6 tháng đầu năm 2018 nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác Thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng 6 tháng đầu năm 2018, qua đó kịp thời xác định chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua Quyết thắng năm 2018 và những năm tiếp theo. Dự, chỉ đạo Hội nghị có Đại tá Đinh Quang Trường - Ủy viên Đảng ủy - Chủ nhiệm Chính trị Tổng công ty cùng các đồng chí đại diện phòng Tài chính - Kế toán và phòng Tổ chức Lao động Tổng công ty.

     Trong 6 tháng đầu năm 2018, khối Thi đua số 1 thi đua trong điều kiện: Nhà nước giảm mức đầu tư công, Bộ Quốc phòng thắt chặt công tác đầu tư xây dựng cơ bản, cùng với sức ép về tiến độ của các dự án lớn, sự cạnh tranh quyết liệt giữa các doanh nghiệp xây dựng trong công tác tìm kiếm việc làm, đấu thầu, thi công công trình đã và đang đặt ra những thách thức không nhỏ tới công tác tìm kiếm việc làm, mở rộng sản xuất, kinh doanh của các đơn vị. Trong khi đó nguồn vốn kinh doanh, trang thiết bị, tài sản của các Công ty so với quy mô và yêu cầu nhiệm vụ SXKD còn chưa tương xứng, mặt khác các đơn vị trong Khối tiếp tục thực hiện tái cơ cấu tổ chức biên chế, tiến hành cổ phần hóa Doanh nghiệp theo kế hoạch, lộ trình đã được cấp trên phê duyệt…đã tác động trực tiếp đến thời gian, công sức, tư tưởng, quyền lợi, lợi ích của cán bộ, CNV, người lao động, làm ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị. Tuy nhiên dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc Tổng công ty và sự nỗ lực phấn đấu của các đơn vị trong Khối, 6 tháng đầu năm 2018, phong trào thi đua Quyết thắng trong đơn vị đã diễn ra sôi nổi, rộng khắp và đạt được nhiều kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cụ thể: Giá trị sản lượng đạt 1.912 tỷ  bằng 52,4 % KH năm; doanh thu đạt 2.162 tỷ  bằng 50,29 % KH năm; thu hồi vốn đạt 2.259 tỷ bằng 58,30% KH năm; Lợi nhuận đạt 22,4 tỷ bằng 32% KH năm; lương bình quân đạt 9,176 triệu/người/tháng. Các đơn vị luôn có sự ổn định về chính trị, tư tưởng và tổ chức; cán bộ, CNV, người lao động luôn an tâm công tác, quyết tâm, gắn bó xây dựng đơn vị; nội bộ đoàn kết thống nhất, các lĩnh vực công tác, các mặt hoạt động, các cơ quan, đoàn thể luôn hoạt động có nền nếp, hiệu quả.

    Có thể nói 6 tháng đầu năm 2018, phong trào thi đua Quyết thắng trong các đơn vị Khối thi đua số 1 luôn được Cấp ủy, Chỉ huy các cấp luôn quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc và tạo ra sức lan tỏa rộng khắp trong toàn đơn vị. Nhiều nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua đã được hoàn thành toàn diện trên các lĩnh vực công tác. Cán bộ, đảng viên, CNV, người lao động luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao, tích cực, chủ động, sáng tạo trong công việc và luôn đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Các đơn vị thường xuyên đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người, cơ sở vật chất, thiết bị xe máy, vật tư tài sản; đồng thời thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ gìn bí mật quân sự, gắn xây dựng đơn vị an toàn với xây dựng địa bàn an toàn. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, điển hình trên các lĩnh vực công tác, góp phần xây dựng tổ chức đảng TSVM, đơn vị VMTD, là cơ sở tiền đề để 6 tháng còn lại năm 2018 các đơn vị trong Khối thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao thực sự là Khối thi đua số 1 của Tổng công ty..

 

 

 

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác