Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII tại khu B Tổng công ty.

Thứ ba, 24/07/2018

    Ngày 24/7/2018, Đảng ủy Tổng công ty 319 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng thuộc các đơn vị đóng quân tại trụ sở khu B/ Tổng công ty, các đơn vị đóng quân trên địa bàn Hà Nội và chi nhánh Hưng Yên.

Đ/c Đại tá Nguyễn Đình Hàm - Phó TGĐ Tổng công ty dự, chỉ đạo và lên lớp tại Hội nghị

    Tại Hội nghị các đồng chí báo cáo viên của Tổng công ty đã giới thiệu 03 Chuyên đề gồm:

    - Chuyên đề 1: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

    - Chuyên đề 2: Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

    - Chuyên đề 3: Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

    Thông qua hội nghị lần này đã giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng góp phần quan trọng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, từ đó có quyết tâm cao trong xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện./.

                                      Bài & ảnh: Nguyễn Thị Hằng, Nhân viên Chính trị XN319.7

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác