Đảng ủy Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII

Thứ sáu, 27/07/2018

     Sáng ngày 27/7/2018, Đảng ủy Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị.

     Tại hội nghị, đồng chí báo cáo viên đã giới thiệu 03 chuyên đề gồm:

     - Chuyên đề 1: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ về năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ;

     - Chuyên đề 2: Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp;

     - Chuyên đề 3: Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

    Thông qua Hội nghị, giúp cán bộ, đảng viên, quần chúng nắm chắc những nội dung, quan điểm cơ bản, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được xác định trong các nghị quyết. Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất về nhận thức tư tưởng; nâng cao ý thức trách nhiệm trong tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết./.

Bài và Ảnh: Hoàng Minh Dũng - Công ty 29

 

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác