Chi bộ Phòng Vật tư - Xe máy/ Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty 319 Tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới đợt 02/9

Thứ hai, 10/09/2018

     Ngày 10/9/2018, chi bộ Phòng Vật tư - Xe máy/ Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty 319 đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên đợt 02/9 cho quần chúng ưu tú Trương Tuấn Anh. Dự và chỉ đạo buổi Lễ có đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hàm - UVTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty, cùng đông đủ các đồng chí đảng viên trong chi bộ.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hàm - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy,

Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu chỉ đạo buổi lễ

     Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hàm - UVTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của đồng chí đảng viên mới và tập thể chi bộ Phòng Vật tư - Xe máy trong thời gian vừa qua. Đồng chí Ủy viên Thường vụ Đảng ủy nhấn mạnh, trước những tác động tiêu cực của mặt trái nền kinh tế thị trường và sự khó khăn của các doanh nghiệp xây dựng hiện nay, mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ, đặc biệt là đồng chí đảng viên mới cần kiên định với mục tiêu, lý tưởng cộng sản, giữ vững bản chất giai cấp công nhân, đoàn kết khắc phục khó khăn và vươn lên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Thường xuyên nâu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân và sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống hay những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, quyết tâm xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi mục tiêu, lý tưởng cộng sản, giữ vững ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác